Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Ngo, âk bu nuyh bon lan hôm e ling lang nau way bit rdeh hăn rŏ trong

09/12/2016 14:47 G12T+7

Tâm mông nĕ đâ, khă dơi ăp ntŭk kan tâm bon lan n’hanh phung kan mât uănh gung trong n’hao nau kan mbơh ntĭm nau way hăn tâm gung trong khă nĕ âk bu nuyh bon lan ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức) tih nau hăn bit rdeh rŏ trong âk ngăn, klach tâm tom rdeh ngăn.

Saơ bơh nau mô saơ uĕh nĕ, jor mĭn, ăp ntŭk kan tâm bon lan tâm ban ăp phung kan mât uănh gung trong lŏ n’hao tay nau ksiêm, nhŭp kuh prăk bu nuyh bit rdeh mô ŭch tĕng nau way hăn tâm gung trong gơi ân khăn păng klach, ntĭm nti, n’hao uĕh nau mĭn nau way but rdeh hăn tâm gung trong, tĕng kơt ân di nau way bit rdeh hăn tâm gung trong ân ma bu nuyh bon lan.

Mê mbâ kon se nti mô hŏ gĭt nau mĭn ân oh kon ndô môk lah bit rdeh hăn tâm gung trong

Âk kon se nti ta xă Dak Ngo mô hŏ tât năm bit rdeh jâk, rdeng rlau bu nuyh bu ân rdeng

Rdeh đât rơ-mooc rdeng ndu ndơ âk bơh kơi klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh đah săk păng nơm n’hanh bu nuyh ba bă bit rdeh hăn rŏ trong

Y Krăk

1,784
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.