Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil trâu saz jaiv toav ntul Têz qơưs cêr 14

14/09/2022 09:15 G9T+7

Txix nuz 6/9 txus 18/10, chinhr cuênx cxuô trôngx qơư cênhz đrul lưx lươngs tsưc năng hênhx Đăk Mil tưz tsov cưv môngl jaiv toav, ruôr lâux, txangr chor công trinhx, vâts nhoz truôx cxuv chei an toanx ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14, xênhr cêr.

Cênhz ntơư, trôngx qơư tưz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinh vtsi txinhz nangv ntul cêr môngl lus; tsi por jac, tso đêx zôngv tangs trâu tov cêr…

Bangv thair hâur cêr ntơưv caz khư 312, xar Đăk R’la cxuv chei ntul cêr an toanx môngl lus mangl txar ruôr tsês

Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, hênhx Đăk Mil zuôr txuôl nzir cênhz đrul lưx lươngs tsưc năng xưv lir hênhr yangx chor nênhs cxuv chei ntul cêr môngl lus. Đhâu ntơư, pangz trâu ntu cêr môngl đhâu hênhx đangr đuô, pangz mangx an toanx môngl lus.

Chor ntông njuôz ntơưv ntul cêr thair hâur cêr tưz tâu lưx lươngs tsưc năng ntur txar por tsês

Y Sơn

223
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.