Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil nsrôih rgaih ndu ndơ bơh pĭt trong Bri dak 14

14/09/2022 09:15 G9T+7

Ntơm lơ 6/9 tât lơ 18/10, n'gâng kan bri dak n'qual ndrel ăp m'bŭch kan n'qual Dak Mil ndâk nau kan rgaih, doh, njŭn ntŭk êng ăp ntil ndu ndơ, wâl pit in trong hăn ta trong bri dak 14, trong n'gor.

Ndrel ma nau kan aơ, n'qual hôm mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan mô dơi pit in pĭt trong hăn; mô dơi klŭp n'dŏk, mô dơi nsach dak tă dŏng ta trong...

Mpơng hưn n'king măt uănh trong hăn ta chợ 312, xă Dak R'la gĕh nau tih in trong hăn dơi bu koh rgaih

Ta ăp khay bơh kơi aơ, n'qual pah kan tay ndrel ăp m'bŭch kan nhŭp kuh ăp r'năk pit in pĭt trong hăn. Yor nĕ, sâm kơl bư trong hăn gĕh nau kloh uĕh, mât đăp mpăn nô nau bĭt rdeh hăn ta trong.

Tơm si têh bơh pĭt trong hăn n'kĭng măt uănh dơi m'bŭch kan koh

Y Sơn

222
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.