Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Lao n'hao nau kan nkra trong hăn

11/11/2021 09:56 G11T+7

Tâm nau kan hao nau wăng sa, nau rêh bon lan, xă Dak Lao (Dak Mil) kơp nau kan nkra trong hăn tâm bon lan jêng du ntil nau kan kh'lay, sâm kơl gĕh trong hăn uĕh ân ma bu nuyh bon lan rdeng drăp ndơ.

Nkra tay bong dak hoch ta trong têh hăn tâm xă

Tâm 10 năm lĕ lăn, xă lĕ kuăl dăn gĕh 64 r'me prăk, tâm nĕ gĕh 17 r'me prăk bu nuyh bon lan ân n'hanh kơl rhiăng nar kan, ndâk nkra gung trong hăn. Yor nĕ, xă lĕ nkra gĕh âk trong dak blĭt, trong bê tông tâm xă, dơi kan gĕh 100%; trong tâm ăp thôn dơi nkra jêng trong lŭ gĕh 16,3 km, gĕh tâm 97,6%; trong tâm thôn, bon mô hôm jêr hăn ta yăn bri mih, gĕh tâm 77% đah ma 9,93 km...

Ăp trong hăn tâm thôn lĕ dơi bu nkra jêng trong bê tông gơi gĕh trong hăn uĕh nơih ma bu nuyh bon lan

Dơi gĕh nau uĕh aơ yor lah gĕh pah kan mbơh ntĭm uĕh, ndâk ăp ntil nau kan; pah kan uĕh nau kan mbơh, n'kôch nê nê ân bu nuyh bon lan gĭt, bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan; bư gĕh nau iăt tĕng n'hanh gĕh nau kơl kan bơh Bu nuyh bon lan.

Trong hăn luh bư mir ta thôn Dak Kim dôl dơi bri dak nkra mhe

Mai Anh

718
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.