Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jưt: Cêr môngl đhâu xar poz

25/11/2021 10:02 G11T+7

Nôngz nhôngl jê nuôr, ntâu ntu cêr môngl lus đhâu xar Nam Dong - Ea Pô - Ðăk Wil (Cư Jut) mangl poz, uô phiv liv trâu pêx xinhv môngl lus, thâux hangx huv.

Mênhx pêv, muôx ntâu cêr cxênhx luôv cxeik mangl lur, uô têx pangl đêx. Muôx têx ntu cêr mangl nti bong, phênhv luôv ceik tưz tsi muôx tangs, tsuôs yuôr poz jêz haz angr. Iz cxa ntu muôx luôv lus jêk keiz, jêk nxư… Cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư tsuv nzur khu ntu cêr has sâuv chia tsi cxuôv hav txus hoax đôngx môngl lus ntơưv pêx xinhv nhoz trôngx qơư.

Iz ntu cêr môngl lus đhâu xar ntơưv Cao Lạng, xar Ea Pô mangl poz

Cêr ntơưv plơưr xar jêx jos yaz Nam Dong mangl nti po, uô phiv liv trâu pêx xinhv môngl lus

Pêx xinhv nhoz 2 făngz ntul cêr tưx khu tams iz cxa ntu poz chia jangv tai nans thâuv môngr tsi jông yêz mair pôngz hur “jeik keiz”, “jeik nxư” trau moz ntux

Y Sơn

858
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.