Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čů Jút: Trong hăn ta ăp xă iơh âk ngăn

25/11/2021 10:02 G11T+7

Ta ăp khay dăch abaơ, âk ntŭk ta trong hăn tâm ăp xă Nam Dong - Ea Pô - Dak Wil (Čů Jŭt) lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn lah bĭt rdeh, rdeng drăp găn ta trong aơ.

Tâm nĕ, gĕh âk ntŭk trong lĕ daih, bư jêng ntu dak rhăt. Gĕh âk ntŭk lŭ chrai plôk, dak blĭt nkra trong "mô hôm saơ", hôm e lŭ rhên n'hanh neh dơm. Gĕh âk ntŭk âk  "ntu rluh" "ntu dak rhăt"... Ăp n'gâng kan, ăp mbŭch kan, n'gâng kan bri dak n'qual ngăch ndâk nau kan nkra tay trong hên n'kôch aơ gơi mô gĕh bư jêr ma nô nau luh lăp, bĭt rdeh hăn rŏ trong tâm n'qual.

Du ntŭk trong găn ta thôn Cao Lạng, xă Ea Pô lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh

Trong ta klang xă bon lan mhe Nam Dong lĕ iơh chrai, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn bĭt rdeh hăn ta ntŭk trong aơ

Bu nuyh bon lan rêh 2 đah trong nkhŭt lŭ ndăng ndăng ta ăp ntŭk trong iơh gơi mô gĕh mprah rdeh lah gĕh jôt "ntu rluh" "ntu dak rhăt" măng

Y Sơn

788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.