Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar Đăk Sor trâu saz tuôr truôx an ninh tsâts tưs

03/11/2016 16:49 G11T+7

Nôngz nhôngs đhâu, đrul hâux lưv cxi chênhr kruôz ntuôl, zor zux phar luôx chia cuôs pêx xinhv uô jông nôngs cêr chai, lưx lươngx công an xar Đăk Sor (Krông Nô) tsinhv tsinhr môngs sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia đamv bov an toanx xar hôix.

Ntâu hoatx đôngx zov chênhr lo chor lưx lươngx uô trơưs sưs li cangr, cxênhz saiz, has chor tsêr tsêr su, chor tsêr uô luôv internet, cax phê, nox hâuk... uô trơưs jông cui đinhs ntơưv phar luôx hur uô luôv; tsinhr nôngs saiz, đênhr saz haz zor zux chor nênhs nhiar nhis uô tưx lus, chor thanh niên nhiav uô si, uô laiz nôngs jông cêr chai, trâu saz uô nox; kruôz ntuôl pêx xinhv, tiv zix mas minhx cxưx nênhs tsơưs chox trak fov tưx uô tuôx nôpx... Iz fangz ntơư, công an xar tsinhr phat đôngx tsi tsês Tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs, tir tangr, has kra haz phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv haz lo ntâu lênhx pêx xinhv tuôx côngv.

Zos li, chor cxuv cêr chai lo cxu grêl, tinhx hinhx an ninh tsâts tưs sâuv trôngx qơư đamv lo bov, pêx xinhv truôx saz uô nox uô hâuk haz uô nênhx.

Cxênhz saiz tsi tsês hoatx đôngx uô luôv internet

Cxênhz saiz qơư nhoz, nhoz tams ntơưv chor tsêr kêr nho

Lưx lươngx công an xar zov chênhr sox saiz, por vêv chor vangx kôngz muôx nux grê tsuô pêx xinhv

Phạm Khánh

2,080
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.