Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an xă Dak Sôr n'srôih mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan

03/11/2016 16:49 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah n’hao nau kan mbơh, ntĭm nau way pháp luật gơi n’hao uĕh nau mĭn gĭt ân bu nuyh bon lan tâm lam xă, phung kan kông an xă Dak Sôr (Krông Nô) way ndâk ăp tâ hăn tâm bon lan gơi ksiêm, uănh trĕng bon lan gơi mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan.

Ăp nau kan dơi phung kông an xă kan uĕh tâm ban mât uănh, ksiêm, ntênh lah ăp wâl ân manh bêch, ăp wâl pơk internet, ca phê, ngêt sa... pah kan ân di nau way pháp luật nau nau kan tăch drăp; way ksiêm, n’hưch n’hanh ntĭm ăp bu nuyh mhe thơ luh bu krŭng tâm ndrung, ăp bu druh ndăm ră pâl, mô ŭch kan tĕng kan di nau way pháp luật, gơih pah kan; n’hưch bon lan, tâm nĕ bon la kon bu nong iê bu nuyh jao phao rleo... Bơh đah nĕ, kông an xă hôm e ndâk ăp ntil nau kan lam bon lan mât uănh đăp mpăn Bri dak, tâm lơh, k’chŭt n’hanh râl ăp phung kan m’hĭk gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan kơt ŭch tĕng nau kan.

Yor nĕ, ăp ntil nau kan bư tih nau way pháp luật lĕ trŭnh, nô nau m’hĭk bư mô đăp mpăn nau rêh tâm lam xă uĕh ngăn, bu nuyh bon lan mô r’vê pah kan n’hanh gŭ rêh đăp mpăn.

Way ksiêm n’tŭk pơk internet ân kon se manh pâl

Ksiêm n’tŭk gŭ rêh, n’tŭk bât tâm ăp rnăk gĕh wâl ân bu manh gŭ

Phung kông an xă uănh kh’lay nau kan ksiêm, mât chiă neh tăm ăp ntil tơm gơi mô gĕh bu ntŭng ma bu nuyh bon lan

Phạm Khánh

2,083
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.