Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kong an xă Dak Som ntop n’hao mât chiă ca phê yan pĕ

24/11/2016 15:11 G11T+7

Xă Dak Som (Dak Glong) gĕh dăch tât 1.500 hec ta ca phê lĕ play abaơ dôl lăp yan bu pĕ play.

Gơi mô gĕh nau ntŭng nglanh ca phê, phung kan Kông an xă lĕ ntop n’hao nau pah ăp nau pah kan gơi kơl bu nuyh bon lan pĕ ca phê ân uĕh n’hanh mât chiă đăp mpăn uĕh lăng tâm lam xă: Ndâk 17 phung kan mât chiă đăp mpăn ta ăp thôn, bon; n’hao nau kan ksiêm bu nuyh tă ta ntŭk êng hăn gŭ rêh kan tâm xă, gơi gĭt bu nuyh tă bơh ntŭk êng tât ta xă hăn kan; pơk nau kan ksiêm măng ndrel dâng nar ta ăp thôn, bon, tâm nĕ gĕh mir tăm ca phê mô gĕh bu nơm tơm wâl mât chiă, ngai đah bon n’hanh ntênh lă ân bon lan gĭt mât chiă ca phê ân uĕh gơi mô gĕh nau ntŭng nglanh ca phê…

Phung kan Kông an xă pah kan nê nê n’hanh klip nau kan dăn gŭ, dăn hăn ntŭk êng jing jai

Tât ta ăp rnăk gơi mbơh ntĭm, ntênh bu nuyh bon lan bư sam bŭt dăn gŭ, dăn hăn jing jai ma bu nuyh manh kan pĕ ca phê

Kan ndrel đah phung kan ka han bon lan hăn ksiêm nar n’hanh măng gơi mât chiă ca phê ân bon lan

Y KRắk

1,909
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.