Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar Ðăk Nia sir jul viv tax tul ntơưv Pêx xinhv

17/11/2022 10:06 G11T+7

Nôngz nhôngl đhâu, đrul cxiz chênhr kruôz ntuôl, zor zux phap luôx trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv, lưx lươngs công an xar Ðăk Nia (Gia Nghĩa) tsinhr môngl sox saiz, nhoz cênhz cơ sơv chia bov đamv tsơx tưx an toanx tsôngv langx.

Lưx lươngs tsinhr sox saiz, kruôz ntuôl chor thanh niên car biêx, nhiav uô si tsuv mlôngl chai phap luôx, trâu saz uô nox; kruôz ntuôl nênhs cxênhz jê, tiv zix mas tsôngv box minhx xưx nênhs tsơưs chox vur khir tưx uô tuôx nux... Công an xar tsinhv tsênhr kruôz hu phong tsox Tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs, đâur tranh, kra haz phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv haz tâu chôngz lênhx pêx xinhv côngv... Zos li, chor chuôv cxuv chai phap luôx tưz muôx tsơưs, tinhx hinhx an ninh tsơx tưs sâuv thangx tsangv bov đamv, pêx xinhx truôx saz uô nox uô hâuz haz uô nênhx.

Lưx lươngs Công an xar Đăk Nia cxiz chênhr môngl sox saiz, cxênhz saiz bov đamv an ninh tsơx tưs

Công an xar Đăk Nia phênhz shênhv đuôz lo camera sox sai an ninh xang lus

Công an xar tsinhr môngl cxênhz saiz, kruôz ntuôl chor đaix lir zuôr kôngz lông tsi zuôr kôngz lông tsi pâuz mênhx hâur pâuk

Y Krăk - Quang Vũ

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.