Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xă Dak Nia nsrôih kan mât đăp mpăn nau rêh Bu nuyh bon lan

17/11/2022 10:06 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma n'hao nau kan mbơh, ntĭm pháp luật ân bu nuyh bon lan tâm xă, công an xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) hôm hăn ksiêm mât, hăn tât ta bon lan gơi mât đăp mpăn nau rêh bri bon.

Khăn păng way hăn ksiêm, nkah ăp bu druh ndăm bư gĕh nau mô di, pâl rlưn mô ŭch pah kan tĕng kơt ân di nau ntĭm phap luật, đă phung aơ gơih pah kan; kuăl jă bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh njŭn phao nkra êng... Công an xă hôm ndâk nau kan Lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn neh ntu Bri dak, tâm lơh, n'chŭt n'gang ăp phung gĕh nau tih nĕ khăn păng dơi bu nuyh bon lan rŏng ngăn... Yor nĕ, ăp ntil nau tih pháp luật trŭnh, nô nau mô saơ uĕh tâm bon lan dơi mât đăp mpăn, bu nuyh bon lan mô hôm r'vê rĭ aơ pah kan n'hanh rêh gĕh nau uĕh lăng.

Phung Công an xă Dak Nia n'hao nau kan ksiêm, mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan

Công an xă Dak Nia uănh rup ta camara mât đăp mpăn nau rêh bon lan

Công an xă way tât ksiêm, nkah ăp wâl r'văt ndơ gĕh bư mir jan ba mô dơi r'văt ndơ lah mô gĭt tô tơm rĭ aơ

Y Krăk - Quang Vũ

721
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.