Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xênhr Đăk Nông tsov cưv yangz đuô 60 shông Nuz truênx thôngr lưx lươngs Canhv sat pêx xinhv

22/07/2022 10:40 G7T+7

Tangs cil 18/7, Công an xênhr Đăk Nông tsov cưv Lêr yangz đuô 60 shông Nuz truênx thôngr lưx lươngs Canhv sat Pêx xinhv (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022).

Ntơưv chuôv uôr lêr, chor đaix biêuv yangz ndu truênx thôngr 60 shông cxiv tsang, phuôv tsangr haz chor chiênr công vangv vol ntơưv lưx lươngs CSND tangs nro têz qơưs has tsongs, CSND Công an Đăk Nông has jiêng.

Công an Đăk Glong pangz khu tsêr trâu pêx xinhv mangl zang vuôl vur tsêr viv chuô

Txix thâuv xênhr Đăk Nông lo cxiv tsang txus nuôr, lưx lươngs CSND Công an Đăk Nông ziv nuz ziv lux muôx jul, hlang đhâu cxuô phiv liv, cxơưx nxei uô tar hâux lưv, uô tâu ntâu chiênr công jông yangx, pangz mangx trâu xưs nghiêx por vêv an ninh tsinhz chei, tuô rtruôx đrênhk tsâts tưs an toanx tsôngv langx, pangz mangx hênhr yangx trâu hẫu lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr.

Hur ntu tưs, lưx lươngs CSND Công an Đăk Nông tsinhr tsi tsês nhoz trôngx qơư, kra chor tsưr ziv nghiex vus uô hâux lưv phangx tangr, đâur tranh trâu cxuô zangv nênhs cxuv, têx nanx tsôngv langx. Cênhz đrul châuv ntêk nênhs cxuv lưx lươngs CSND Công an Đăk Nông tsinhv zor zux, caiv tox nênhs cxuv pangz lơưr muôx txâus điêux ciêns chia tror lus cênhz côngx đôngx, uô nênhs jông; thu chuôz tangv cxuôv hav viv nênhs cxuv los sis chor cxuv chei têz qơưs chia pâux trâu Pêx xinhv haz Têz qơưs. Hâux lưv pangz mangx pêx xinhv uô đăng cir chuôz zis, tiz nênhs nhoz; tsov cưv cơưv moz, chơưv pangz hur cxuô jas thiên tai, cangz moz… tsinhr ntâus ntêx.

Jas nuôr, yangx chei ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs, đôngx chir Điểu K’Ré, wiv viên T.Ư Đảng, Phor Bí thư Thươngx trưx Xênhr wiv tưz khơưs Huân chương por vêv Têz qơưs hangx 3 trâu 9 ca rnhênhs;  Thủ tướng Chính phủ khơưs Fax kruôs trâu 1 car nhênhs muôx thanhx tich jông hlo hur đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv; Bôx Công an khơưs Fax kruôs trâu 2 tox thêv, 3 car nhênhs muôx thanhx tich jông hur đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv; Công an xênhr kruôs thươngv trâu tox thêv haz ca rnhênhs muôx thanhx tich jông hur jas siz lưr 60 shông Nuz truênx thôngr lưx lươngs CSND.

Thanh Bình

286
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.