Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an n'gor Dak Nong ndâk nau kan kah gĭt 60 năm Nar ndâk njêng phung Cảnh sát Bu nuyh bon lan

22/07/2022 10:40 G7T+7

Ôi lơ 18/7, Kông an n'gor Dak Nong ndâk nau kan Rbŭn kah gĭt 60 năm Nar ndâk njêng phung Cảnh sát Bu nuyh bon lan (20/7/1962 - 20/7/2022).

Ta nar rbŭn, ăp bu nuyh kan dơi iăt bu n'kôch tay nau ndâk njêng n'hanh kah gĭt 60 năm jêh njêng n'hanh ăp ntil nau gĕh pah kan uĕh bơh Cảnh sát Bu nuyh bon lan lam bri dak lah ndrel, Cảnh sát bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong lah êng.

Kông an Dak Nong kơl nkra tay wâl ân bu nuyh bon lan yor sial nkhôm

Ntơm ndâk njêng n'gor Dak Nong tât abaơ, phung Cảnh sát bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong rlau nar rlau têh dăng, găn nau jêr jŏk, mô klach khĭt pah kan dŭt nau kan bri dak jao, gĕh âk n'hâm suan tâm nau kan, sâm kơl mât đăp mpăn chính trị, mât đăp mpăn nau rêh bon lan, gơi hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm n'gor.

Ta ăp tâ pah kan, phung Cảnh sát bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong pah kan nao nao tâm bon lan, ndâk nau kan nghiệp vụ gơi n'jrăng, tâm lơh đah phung gĕh nau tih, nô nau m'hĭk bő tâm bon lan. Ndrel ma tĕng joi nhŭp phung gĕh nau tih phung Cảnh sát bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong hôm ntĭm nti, gơi bu nuyh bu krŭng tâm ndrung dơi ngăch sĭt ta r'năk, jêng bu nuyh gĕh nau rêh kloh uĕh; sŏk n'sĭt ndu ndơ bu ntung ân ma Bu nuyh bon lan n'hanh Bri dak. Nau kan kơl bu nuyh bon lan nkra hộ khẩu, ntŭk rêh; ndâk nau kan kơl lah gĕh nau tât, gĕh phŭt sial, nau ji tưp dơi khăn păng leo pah kan lor.

Ta nar aơ, dơi Kô ruanh bri dak đă kan an, Wa Ðiểu K’Ré, Uỷ viên T.Ư Ðảng, Groi Bí thư Chăm gai n'gor ủy lĕ ân Huân chương mât Bri dak hạng 3 ma 9 nuyh; Thủ tướng Chính phủ ân Săm bŭt r'nê ma du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih; Bộ Kông an ân Săm bŭt r'nê ma 2 jrô kan n'hanh 3 nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih; Kông an n'gor r'nê ăp jrô kan n'hanh ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh ta tâ tâm rlong 60 năm Nar ndâk njêng Kông an bu nuyh bon lan.

Thanh Bình

287
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.