Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an Đăk Nông uô tâu ntâu thanhx tich hur phangx, tangr nênhs cxuv zênhz yuôx

22/06/2022 17:38 G6T+7

Hur 2 tuânx uô ntêx Hli Cao điêmv đâur tranh phangx, tangr nênhs cxuv chei zênhz yuôx, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz phat hiêns tsi tsês, đâur tranh, phar yênhx châuv chuôv muôs zuôr, khơưs tsês, tsov cưv sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx. Đhâu ntơư, ntêk yênhx châuv lênhx đrul ntâu tang vâts cil txus, pangz mangx bov đamv an ninh, tsâts tưx ntơưv trôngx qơư.

Ntơưv hênhx Cư Jut, txix nuz 1/6 txus nhis nuôr, lưx lươngs Công an hênhx Cư Jut tưz phat hiêns, đâur tranh phar 3 chuôv khơưs tsês, tsov cưv sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx, cênhz sâu hôx sơ chox 3 lênhx nênhs môngl cơ sơv chiv zênhz.

Công an hênhx Đăk Song ntêk chor nênhs muôs zuôr, khơưs tsês cxuv chei zênhz yuôx

Txix nuz 13/5 txus nuz 7/6, lưx lươngs Công an hênhx Krông Nô tưz phat hiêns, đâur tranh, phar 14 chuôv, 19 lênhx nênhs muôs zuôr, khơưs tsês haz sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx, thu ntâu tang vâts cil txus.

Ntơưv hênhx Đăk Mil, txix nuz 8/6 txus nuôr, Công an hênhx Đăk Mil phat hiêns, đâur tranh, phar 4 chuôv, 4 lênhx nênhs muôx hanhx vi muôs zuôr, khơưs tsês cxuv chei zênhz yuôx...

Pâuz tâu, hur 5 hli hâur shông 2022, lưx lươngs Công an Đăk Nông tưz phat hiêns, khơiv tôr 60 chuôv, 90 bix can lus chor hanhx vi chox, muôs zuôr, khơưs tsês cxuv chei zênhz yuôx, thu ntâu tang vâts cil txus, xưv lir hanhx chinhr 30 lênhx nênhs lus hanhx vi sir zôngv cxuv chei zênhz yuôx, sâu hôx sơ chox 25 lênhx nênhs kuôr zênhz môngl cơ sơv chiv zênhz.

Quốc Sỹ

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.