Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an Dak Nong gĕh âk nau dơi kan tâm nau kan n'jrăng n'gang phung tăch r'văt ma tuý

22/06/2022 17:38 G6T+7

Tâm 2 pơh tơm ndâk nau kan Khay Kh'lay tâm lơh n'jrăng, n'gang phung tăch r'văt ma tuý, phung Kông an Dak Nong saơ nao nao, tâm lơh, gĕh nhŭp âk bu tăch r'văt, prăp, ndâk nau kan, dŏng ma túy. Yor nĕ, gĕh nhŭp âk bu nuyh gĕh nau tih ndrel ma túy, sâm kơl mât mray đăp mpăn, uĕh lăng nau rêh tâm n'gor.

Tâm nĕ gĕh ta n'qual Čů Jŭt, ntơm lơ 1/6 tât abaơ, phung Kông an n'qual Čů Jŭt lĕ saơ, tâm lơh 3 tâ bu prăp, ndâk nau dŏng ma túy, jêh rĭ nkra săm bŭt hồ sơ nhŭp 3 nuyh lăp ta ntŭk bu cai nghiện.

Kông an n'qual Dak N'Soong nhŭp bu nuyh tăch r'văt, prăp ma túy

Ntơm lơ 13/5 tât lơ 7/6, phung Kông an n'qual Krông Nô saơ nao nao, tâm lơh, nhŭp 14 tâ, gĕh 19 bu nuyh tăch r'văt ma tuý, prăp n'hanh dŏng ma túy, sŏk gĕh âk ndu ndơ dŏng su ma túy.

Ta n'qual Dak Mil, ntơm lơ 8/6 tât abaơ, Kông an n'qual Dak Mil saơ, tâm lơh, nhŭp gĕh 4 tâ, 4 bu nuyh tăch r'văt ma tuý, prăp n'hanh dŏng ma túy...

Dơi bu n'kôch ân gĭt, tâm 5 khay bôk năm 2022, phung Kông an n'gor lĕ saơ, nhŭp kuh 60 tâ, 90 bu nuyh gfĕh nau tih rdeng, tăch r'văt, prăp n'hanh dŏng ma túy, sŏk gĕh âk ndu ndơ dŏng su ma túy, nhŭp kuh hành chính 30 bu nuyh dŏng ma túy, nkra săm bŭt hồ sơ nhŭp 25 nuyh lăp ta ntŭk bu cai nghiện.

Quốc Sỹ

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.