Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an Đăk Ha uô jông hâux lưv por vêv an ninh tsâtx tưx ntơưv trôngx qơư

09/09/2022 10:37 G9T+7

Nôngz nhôngl đhâu, Công an xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz tham mưu Đảng wiv, UBND xar ban hanhx ntâu văn banv cil txus bov đamv an ninh trâtx tưx sâuv thangx tsangv haz kra uô jông tsưc năng, đăngs nuv tâu zos. Hur ntơư, lưx lươngs zov chênhr uô jông tsangz cxênhx phangx tangr muôs zuôr tiz nênhs; phangx, tangr nênhs cxuv muôx tuv tsưc, nênhs cxuv yangz đhâu têz qơưs; hâux lưv phangx, tangr haz cxênhz seiz zênhz yuôx…

Hur 6 hli hâur shông 2022, Công an xar Đăk Ha tưz tham mưu Đảng wiv, UBND xar tưz uô jông hâux lưv bov đamv an ninh sâuv thangx tsangv xar; cênhz đrul kra uô chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19; xưv lir zaiv cêr 3 chuôv cxoz txiv trâus moz, 6 chuôv tuz sangz chuôz tangv, 4 chuôv tai nanx zos thông, 4 chuôv muôs zuôr cxuv chei zênhz yuôx, ntêk 1 tus tiz nênhs trui nar zos Công an hênhx Krông Nô sâu Cuêt tinhv trui nar… Zos li an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv xar tâu bov đamv, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tâu nhoz tax tul. Công an xar Đăk Ha tâu Jamr đôc Công an xênhr khơưs ntơưr kruôs haz Bôx Công an thươngv chênhr “viv muôx thanhx tich jông yangx hur phangx, tangr nênhs cxuv”.

Công an xar tsov cưv Lêr kruôz hu phong tsox “Tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs” ntơưv jos 5

Đaix uir Hạng A Lồng, Công an xar Đăk Ha kra pêx xinhv chênhr phangx cxuô zangv nênhs cxuv hur chor nuz lêr, tsaz

Công an xar cênhz đrul Mătx trâns Têz qơưs Việt Nam xar phaiz ntơưr kruôz ntuôl tsưr ziv phangx, tangr phuôz zuôv mos nhuôs zâu trâu pêx xinhv

Minh Huyền

402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.