Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an Dak Ha pah kan uĕh nau kan mât đăp mpăn nau rêh tâm xă

09/09/2022 10:37 G9T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, Công an xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ mbơh dăn Ðảng ủy, Ủy ban Bon lan xă trŭnh âk săm bŭt ntĭm nau kan mât mray đăp mpăn nau rêh tâm xă n'hanh ndâk kan uĕh nau kan, dơn ndơ kan bu jao. Tâm nĕ, uănh kh'lay nau kan n'gang nô nau bu tăch r'văt bu nuyh; n'jrăng, n'gang phung m'hĭk, phung gĕh nau tih tâm bri dak; nau kan n'jrăng, n'gang bu tăch r'văt ma tuý...

Tâm 6 khay bôk năm 2022, Công an Dak Ha lĕ mbơh dăn Ðảng ủy, Ủy ban Bon lan xă pah kan mât mray đăp mpăn nau rêh bon lan tâm xă; pah kan ndrel gơi ndâk nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19; nhŭp kuh 3 tâ phung dông bu nuyh, 6 tâ phung ntŭng ndơ, 4 tâ tâm tom rdeh, 4 tâ bu tăch r'văt ma tuý, joi nhŭp bu nuyh bu truy nã yor Công an n'qual Krông Nô Trŭnh nau kan truy nã... Yor nĕ nau rêh bu nuyh bon lan tâm xă dơi đăp mpăn, gĕh nau uĕh lăng. Công an Dak Ha dơi Giám đốc Công an n'gor ân săm bŭt r'nê n'hanh dơi Bộ Công an r'nê ngăch "yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih".

Công an xă ndâk nar Rbŭn hao nau kan "Lĕ r'ngôch bu nuyh bon lan mât mray đăp mpăn Bri dak" ta thôn 5

Ðại úy Hạng A Lồng, Công an xă Dak Ha mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng đah phung gĕh nau tih ta ăp nar rbŭn, têt

Công an xă pah kan ndrel Mặt trận Bri dak Việt Nam pă săm bŭt mbơh ntĭm nau kan n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih ma kon se

Minh Huyền

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.