Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cơ banv uô tar pâur, hlôngr biênv đăngx trâu yêz cinh joanh vâns taiv

06/01/2022 10:52 G1T+7

Uô kangz iz shông uô trơưs Thông tư 58/2020 ntơưv Bôx Công an, txus nuôr, Đăk Nông tưz cơ banv uô tar pâur hlôngr biênv cxênhz seiz (BKS) muôx maux đăngx, bêz ntơưr maux đuz trâu yêz cinh joanh vâns taiv.

Kruôz ntuôl nôix jung Thông tư 58 ntơưv HTX vâns taiv Đăk

Phongx CSGT-Công an xênhr tưz cênhz đrul chor sơv, ban, nganhx kruôz ntuôl pêx xinhv haz joanh nghiex sâuv thangx tsangv xênhr pâuz mênhx cui đinhs ntơưv Thông tư 58. Ntâuz ntơưr pâur hlôngr lo uô chênhr mangx, zôngx ziv; bov đamv tsi cxuôv hav txus hoax đôngx ntơưv joanh nghiex haz tsưr yêz.

Nôngz nhôngl pâur BKS đăngx 7 nuz haz  uô yaz 2 nuz

Nhis nuôr, tangs nro xênhr muôx 39 joanh nghiex, công ti, hơx tac xar cinh joanh jixx vus vâns taiv; 2.192 yêz hoax đôngs cinh joanh vâns taiv, zos 192 yêz thâux kruô, 172 yêz taxi haz 1.512 yêz taiv… Txus nuôr, Phongx CSGT-Công an xênhr tưz pâur, hlôngr trâu 1.876 luz yêz.

Pâur hlôngr BKS ntơưv maux đơưz trâu maux đăngx zuôr zôngx ziv trâu seiz cangr ntơưv cơ cuan tsưc năng

Trường Thịnh

620
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.