Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch n'jrăng n'gang ŭnh sa bri ta yăn kăl wai

10/02/2022 09:06 G2T+7

Lam n'gor abaơ gĕh 196.385 hec ta bri gĕh êng, 51.476 hec ta bri tăm. Tâm nĕ gĕh âk neh bri lĕ jao ân ma ăp ntŭk kan, kông ti lâm nghiệp mât, chiă uănh bri.

Phung kan mât bri bơh Kông ti TNHH MTV Ðầu tư phát triển Ðại Thành way hăn ksiêm, mât bri

Ta yăn kăl wai, phung kiểm lâm pah kan ndrel ma bu nơm tơm bri ngăch ndâk njêng nau kan n'jrăng n'gang ŭnh sa bri; nkra trong n'king ŭnh, nchŭk sa n'ha si bri rung, way hăn ksiêm n'hanh mbơh, jă đă bu nuyh bon lan tâm kơl n'hâm suan mât, chiă uănh bri. Ta ăp ntŭk dăch bon lan, ăp ntŭk  kan lĕ jă đă bu nuyh bon lan dŏng ŭnh ân di, đăp mpăn gơi n'jrăng n'gang nô nau ŭnh sa bri ân uĕh...

Kiểm lâm pah kan ndrel ma bu nơm tơm bri ngăch ndâk njêng nau kan mât bri ta yăn kăl wai

Ăp ntŭk kan hôm ndâk tay nau nti n'hanh uănh kơp ăp mpeh bri klach ŭnh sa gơi n'hao tay nau kan, tâm nĕ n'jrăng ŭnh sa bri jêng nau kan tơm gơi trŭnh nau roh lah gĕh ŭnh sa bri.

N'gâng kan Kiểm lâm nti nau kan n'jrăng n'gang ŭnh sa bri

Trường Thịnh

884
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.