Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Caz Nhân Cơ cxơưx tuôz zưv cuz nhiaz

27/10/2016 11:11 G10T+7

Caz Nhân Cơ, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) muôx plơưr caz haz ntâu cangz hangx cxuô fangz, hax tângx zos thôngs yangx 9.912 m2, thangx tsangv tsêr muôx yangx 200 cangz hangx huv, thangx tsangv hangx huv nhôngs chiax muôx khangv 100 lô chia muôs zuôr langx luôv, muôs zuôr ntơưv pêx xinhv nhoz trôngx qơư.

Tangz sis, nôngz nhôngs đhâ, hâux lưv phangx cuz nhiaz, tangr cuz nhiaz ntơưv caz tsi tâu lo zov chênhr. Saiz đhâu mas cxuô cangz tsêr muôs zuôr hangx huv zôngx ziv cuz nhiaz sưs li: khâuz ndơưk, ntâuz, mir phâmv… por lênhx muôx trôngx côngv. Ntâu nênhs uô luôv tsinhv râur tơưs uô nox hur caz mas los six cxơưx tsangv caz cuz nhiaz. Viv li, chinhr cuênx trôngx qơư tưz sưs li Ban tsov cangr caz tsuv muôx tsưr ziv kruôz ntuôs, has cuôs chor nênhs uô luôv uô jông phangx cuz nhiaz, tangr cuz nhiaz, jangv chor jas cuz nhiaz tơưk tsi xangr txus muôx tơưv.

Trôngx lôngl tsinhv mangs nangv tsinhz chia muôs zuôr, zos cuz nhiaz caz mas môngs pangz tuô cuz nhiaz los six phiv liv

Saiz mas cxuô cangz hangx huv muôs zuôr por lênhx tsi muôx thôngz tuô cuz nhiaz

Iz cxa nênhs uô luôv tsinhv sir zôngv kror chuz ga uô nox hur thangx tsangv plơưr tsêr caz

Y Krắk

2,660
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.