Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl chơ Nhân Cơ klach rtoh ŭnh sa ngăn

27/10/2016 11:11 G10T+7

Wâl chơ Nhân Cơ, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) gĕh wâl chơ n’hanh ăp ntŭk tăch drăp ndơ, ngih wâl trong hăn huy lơ 9.912 met vuông, tâm trôm wâl chơ gĕh lơ 200 ntŭk tăch drăp, ntŭk tăch trau sa, tui ka gĕh 100 ntŭk gơi dŏng tăch rvăt ân bu nuyh bon lan tâm lam xă.

Khă nĕ, tâm mông khay lĕ lăn, nau kan n’gang ŭnh sa, n’khĭt ŭnh ta wâl chơ aơ mô dơi bu uănh kh’lay. Gĕh âk ntŭk bu tăch ăp ntil kho ao nơih ŭnh sa tâm ban: Kho ao, siăm mi nal, dak si m’hĭng muh măt… âk ntŭk gĕh ban thơ su nhanh ma brah neh. Âk phung tăch drăp hôm ngon piăng gâm trau tâm wâl chơ nĕ hô ngăn klach rtoh ŭnh sa wâl chơ. Yor nĕ, xă tâm ban M’bŭch kan mât uănh wâl chơ pah kan ân uĕh gơi mbơh ntĭm, lah bu nuyh tăch drăp gĕh nau mĭn tâm nau kan gơi n’ganh ŭnh sa, rtoh.

Trong têh leo lăp tâm wâl chơ bu in tăch drăp, lah gĕh ŭnh sa jêr ngăn ân bu kan gơi mpruh ŭnh tâm wâl chơ

Gĕh âk ăp ntŭk tăch drăp mô gĕh thung kâp tŏ n’gang ŭnh sa

Âk bu nuyh tăch drăp ndơ hôm e dŏng ŭnh năk mi ni gâm trau tâm wâl chơ

Y Krắk

2,658
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.