Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txar, luôx jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr zos cxuv chei phap luôx

17/06/2022 14:30 G6T+7

Luôx Por vêv haz phuôv tsangr hangr jôngr cui đinhs ntơưv Grei 9 li nuôr: Chor hanhx vi mangl txưr txarr, luôx jôngr, khai thac hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; nangv, tsinhz, hlôngr mux đich sir zôngv hangr jôngr tsi trơưs phap luôx; chox txi trơưs chei phap luôx yuôx lov, yuôx tơưk chik, yuôx zongx ziv chik môngl tov hangr jôngr... Jê nuôr, nuz 18/5/2022, Chính phủ tưz muôx Tơư kra 05/CT-TTg 2022 cxiz chênhr cangr por vêv hangr jôngr, xưv lir tinhx tsangs luôx hangr jôngr, nangv tsinhz angr hangr jôngr tsi trơưs phap luôx.

Luôx, hlơưr hangr jôngr zos cxuv chei phap luôx

Tangz sis viv nhu câux sir zôngv angr uô tsêr nhoz, zuôr angr uô nox uô hâuk... mas ntoưv ntâu trôngx qơư, nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur xênhr tưz muôx tinhx tsangx luôx hangr jôngr tưx nhiên, zôngv yuôx tuô hangr jôngr chiaz kâuz. Ntâu car nhênhs, tsov cưv tưz zôngv mair moc khơưz cxuz angr, khơưz cêr, khơưz pangs, uô tsêr nhoz sâuv phênhv angr, hangr jôngr txưr thâuv tưz tsi tâu phap luôx tso chei. Uô pôngz hangr jôngr, hlôngr pâur angr, cxuôv hav txus môi trươngx sinh thair... Chor hanhx vi ntơư por lênhx mangl xưv lir trơưs phap luôx.

Hli 6/2022, Đăk Glong cươngr chêr yênhx châuv ha angr zos angr uô tsêr nhoz, angr uô nox cưs car nhênhs, tsov cưv nangv tsinhz angr hangr jôngr tsi zos chei ntơưv xar Quảng Sơn

Minh Huyền

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.