Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Koh, phă bri, in pit neh bri lah gĕ tih pháp luật

17/06/2022 14:30 G6T+7

Luật mât n'hanh hao tăm bri dơi ntĭm kan ta Nau 9 kơt aơ: Ăp ntil nau mô dơi kan koh, phă bri, muih kăl tơm si bri tih pháp luật; in, pit, r'gâl nau dŏng bri tih pháp luật; ndjôt dak si khih, ndơ rtoh, ndơ nơih ŭnh sa lăp tâm bri... Dăch abaơ, lơ 18/5/2022, Chính phủ lĕ gĕh Nau ntĭm gai 05/CT-TTg 2022 hao nau kan mât, nhŭp kuh bunuyh phă bri, in pit nêh bri gĕh nau tih.

Phă, su bri jêng nau kan tih pháp luật

Khă nĕ yor ŭch gĕh neh dŏng nkra wâl gŭ, gĕh neh dŏng bư mir... nĕ ta âk n'qual, mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm n'gor gĕh âk bu nuyh bon lan muih phă bri, dŏng dak si bư khĭt bri tơm n'ho. Âk bu nuyh, âk phung kan dah ŭch dŏng rdeh koai neh, koai trong, koai ntu ka, ndâk nkra wâl ta neh, bri he hŏ dơi pháp luật ân pah kan. Bư roh bri, r'gâl nô nau dŏng neh ntu, bư bâ ntŭk bri... Ăp ntil nau kan tih aơ dơi bri dak kuh tĕng nau way pháp luật.

Tâm khay 6/2022, Dak Glong cưỡng chế âk hec ta neh gĕh neh gŭ, neh bư mir yor ăp bu nuyh, phung kan in pit neh bri gĕh nau tih ta xă Quảng Sơn

Minh Huyền

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.