Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng phung gĕh nau tih dŏng công nghệ cao

20/10/2022 08:00 G10T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, nô nau phung gĕh nau tih dŏng công nghệ cao gĕh âk nau jêr jŏk, nau kan rlau nar rlau mô gĭt. Jêh aơ he n'kôch ăp ntil nau mbruh bơh phung gĕhnau tih dŏng công nghệ cao gơi Bu nuyh bon lan n'jrăng, pah kan ndrel phung Công an nhŭp phung gĕh nau tih aơ.

1. Bư mbuh n'gâng pah kan pháp luật: Dŏng ăp mrô gĕh: 0840, 0822,... n'kôch lah kan bộ viện kiểm sát, công an mbơh nau tih jêh rĭ đă bu njuăl prăk ta tài khoản khăn păng.

2. "Mbruh gĕh nau rŏng" ta mạng xă hội: Bư mbruh phung ka han, doanh nhân bri dak bơh tach njuăl ndơ kh'lay sĭt ta Việt Nam jêh rĭ bư mbruh hải quan đă nôp prăk ân di gơi dơn ndơ njuăl.

3. Nau mbruh njuăl prăk bư từ thiện: Bư mbruh bu nuyh bri dak bơh tach jêh rĭ njuăl prăk sĭt ta Việt Nam bư từ thiện, he dơi păng ân 30-40% r'noh prăk. Jêh rĭ bư mbruh hải quản đă he njuăl prăk ma khăn păng.

4. Bư mbruh tăch r'vat drăp ndơ trực tuyến: Njuăl link thanh tóan trực tuyến mbruh gơi sŏk prăk he ta tài khoản ngân hàng. Ðă he njuăl prăk lor jêh rĭ sŏk prăk he bơh kơi.

5. Bư mbuh bu nuyh kan ta ngân hàng đă he ân mã APP: Kuăl điện thoại ma he, n'kôch lah kan bộ kan ta ngân hàng ntĭm he nâng cấp phần mềm gơi sŏk prăk he ta tài khoản ngân hàng.

Đồ họa: B.N

6. Bư mbruh bơh nau kan trúng thưởng: Bư mbuh bu nuyh kan ngân hàng, công ti taig chính kuăl điện thoại lah he trúng thưởng (rdeh SH, săm bŭt nkrem prăk), đă he ân prăk lor jêh rĭ khăn păng sŏk prăk he.

7. Hack Facebook mbuh manh prăk: Khăn păng sŏk dŏng tài khoản Facebook jêh rĭ nchih dăn mpôl băl he manh prăk. Mrô tài khoản khăn păng ân lah mrô tài khoản mô di bu nuyh tơm.

8. Bư mbruh joi bu nuyh pah kan kơl ta r'năk sa: Nau kan: Nkra mâng nchih, blir tem ndơ hĭng ta yoi, nkra nhoong,... Lah ŭch dơn ndơ kan njuăl lor prăk, jêh sŏk prăk bu khăn păng du.

9. Bư mbruh công ti tài chính manh prăk: Khăn păng kuăl bu nuyh bon lan n'kôch nau ân manh prăk, săm bŭt nkra nơih. Ðă nkuăl lor prăk, jêh sŏk prăk khăn păng du.

10. Bư mbruh n'gâng kan Bảo hiểm bri bon: Mbơh he hôm rnon mô rĭ sŏk dŏng prăk Bảo hiểm bri bon, đă he njuăl prăk, lah mô njuăl khăn păng mbơh đah công an, lah he klach he njuăl prăk jêh rĭ phung aơ sŏk prăk he.

Đồ họa: B.N

11. Bư mbruh njuăl prăk tih gơi đă he manh prăk: Bư mbruh njuăl prăk tih gơi đă he njuăl prăk ta tài khoản êng, jêh pe puăn pơh bu tơm tài khoản đă he nộp lãi, lah mô njuăl khăn păng kchŭt ta tòa.

12. Bư mbruh nâng cấp sim 4G gơi sŏk ndu ndơ he: Bư mbruh phung kan mạng đă he nâng cấp sim, lah he tĕng kơt khăn păng ntĭm he roh mrô điện thoại n'hanh tài khoản ngân hàng ta điện thoại.

13. Njêng sàn giao dịch prăk mbuh gơi sŏk ndu ndơ he: Quảng cáo mbuh gơi gĕh âk bu nuyh pâl, lah bu nuyh pâl nộp âk prăk ta sàn giao dịch lah sàn aơ mô hôm saơ, mô dơi plâ sŏk prăk.

14. Mbruh "ân mrô pâl đề": Gơi dơn mrô bu nuyh pâl nôp prăk, lah mô gĕh he roh prăk. Lah gĕh tâm pă hoa hồng ma ăp phung aơ.

15. Pah kan ta ứng dụng êng ang: Ðă he nộp prăk pah kan, 1-2 tâ khăn păng mplâ sĭt prăk. Lah he nộp prăk âk mạng lỗi, nôp tay prăk/lah mô nôp ât roh prăk.

Đồ họa: B.N

16. Joi cộng tác viên pah kan ta wâl: Bư đơn hàng Shopee, TIKI,... sŏk đơn hàng mbruh dơn hoa hồng, dơi dơn 1-2 tâ, lah đơn hàng têh gĕh lỗi, mô dơi dơn prăk.

17. Bư mbruh kan bộ viễn thông, cục văn thư: Mbơh ma he hôm rnon prăk điện thoại mô rĭ tín dụng bư lah Công an đă bu nuyh bon lan nôp prăk ân di gơi pah kan "ksiêm".

18. Bư mbruh kan bộ kuh nau tih bĭt rdeh: Mbơh đah bu nuyh bon lan gĕh sam bŭt dăch dŭt nôp prăk yor gĕh nau tih bĭt rdeh, bư lah he tăch r'văt ma tuý, đă he mbơh nô nau tài khoản jêh rĭ khăn păng sŏk tài khoản he.

19. Bư mbruh Kô ruanh n'gor, n'gâng kan, m'bŭch kan: Njêng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo,...) dŏng rup, nau gĕh k'hưm phung kô ruanh kuăl he manh prăk.

20. Kuăl điện thoại, khủng bố sŏk rnon: Phung aơ mbruh bu nuyh kan tài chính kuăl điện thoại, nchih tin nhắn khủng bố, ôp rnon bu nuyh manh n'hanh băl, mpôl ta r'năk sa.

Đồ họa: B.N

- Mô dơi njuăl prăk ân bu ta mrô điện thoại, internet lah he e hŏ gĭt phung aơ.

- N'gâng kan bri dak mô pah kan ta điện thọai, lah ŭch n'gâng kan aơ kuăl tât ta pah kan.

- Mô dơi ân mã OTP, tài khoản E-Banking ma bu bă bă; Lah bu nuyh he gĭt, mpôl băl ôp manh prăk, đă he njuăl prăk, he juăl điện thoại ôp gơi gĭt nê nê. He n'jrăng!

- Gĕh âk nau kan joi prăk ta mạng xã hội lah "nau mbruh", "mplap". Nĕ dâng he n'jrăng ngăn!

Quốc Sỹ

525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.