Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx trâu nênhs nhias tsax cxu

20/04/2022 16:42 G4T+7

Nôngz nhôngl đhâu, ntơưv iz cxa trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr muôx tsi tsês pôngz tsax cxu ntơưv pêx xinhv viv tuz sangz tuz nhas. Thuv đoans ntơưv chor “tuz sangz tuz nhias” zos sox seiz chor chuôz zis zus nhux tưv, tol thâuv tsưr tsêr tsi chênhr phangx mas nhias, tsinhv zôngv yêz taiv thâux chuôz tangv tuz sang.

Thâuv tso tsax cxu zus tov yangr tsuv muôx nênhs seiz chia nênhs fêv nhias tsi lo

Phênhv ntâu chor chuôv tuz sangz tuz nhias zos pêx xinhv cor cangv zus tsax tso yangr nhux tưv; guôx tsi bov đamv los sis uô jê cêr yêz haz cêv kuôl đê tsêr tiz tsưr tsêr… Viv li, pêx xinhv tsuv uô jông por vêv chuôz tangv, tsax cxu. Uô guôx tsuv bov đamv langx cangz khor kho, an toanx, tsi tso yangr tsax cxu.

Chor nênhs fêv khênhx cangr shênhv mo ntux, los sis thâuv pêx xinhv tso yangr tưv, nhux chia nhias

Pêx xinhv tsuv đhok thiêt bix an ninh, kra hêv xưs li đhok tsưz, tênhz tơưk puv cêr, zus đêr chia zur seiz… Thâuv nhangx pâuz tiz nênhs, mas tsuv chênhr mangx bor cor cơ cuan tsưc năng chia muôx tsưr ziv xưv lir huv six. 

Pêx xinhv tsuv uô guôx bov đamv, zôngx ziv cangr por vêv zus pangz tsax cxu

Y Sơn

502
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.