Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng bu ntŭng mpô mpa rong

20/04/2022 16:42 G4T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, ta ăp n'qual tâm lam n'gor way gĕh âk nau bu ntŭng roh mpô mpa rong tâm r'năk bu nuyh bon lan. Nau kan bơh phung "ntŭng" lah uănh ăp r'năk gĕh rong ndrôk rpu, kâp bu tơm wâl mô n'jrăng khăn păng hăn ntŭng, sŏk rdeh rdeng mpô mpa gĕh ntŭng hăn tăch.

Lah mbơk mpô mpa ta ndrênh he gŭ chiă gơi mô gĕh bu ntŭng ndrôk rpu

Nau gĕh bu ntŭng mpô mpa aơ yor lah bu nuyh bon lan way mbơk ndrôk rpu joi sa êng; ndrung rong mô saơ nâp mô rĭ dơi nkra dăch trong têh n'hanh ngai ma wâl... Yor nĕ, bu nuyh bon lan he hao nau n'jrăng mât drăp ndơ, mpô mpa rong. Nĕ he nkra ndrung rong n'hanh nkra n'gar rong mpô mpa ân nâp, uĕh, mô dơi mbơk mpô mpa joi sa êng.

Phung m'hĭk way hăn măng, mô rĭ kâp bu nuyh bon lan mbơk ndrôk, rpu gơi nhŭp ntŭng

Bu nuyh bon lan dơm ndơ dŏng an ninh, mbơh nô nau lah gĕh ndơ ntaih, ŭnh ang, rong so mât wâl,... Lah saơ gĕh nô nau tâm ban bu ntŭng ndơ, ngăch mbơh ma m'bŭch kan kông an gơi ngăch bu nhŭp phung ntŭng.

Bu nuyh bon lan nkra ndrung rong ân uĕh, nơih ma nau kan mât gơi mô gĕh bu ntŭng mpô mpa rong tâm r'năk sa

Y Sơn

466
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.