Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx thuv đoans đangs nxuô, muôs tiz nênhs môngl Campuchia

07/07/2022 14:17 G7T+7

Nôngz nhôngl đhâu, Công an ntâu xênhr miênx Trung - Têi Nguên nhênhx tâu tsi tsês ntơưr thor chơưv ntơưv chor chuôz zis muôx tuz nhuôs mangl đangs nxuô môngl Campuchia uô nuv. Kror tsongs ntơưv chor nênhs ntơư zos njênhk trâu xur mông zuôr "nuv siz nhiax hli saz".

Công an hênhx Đăk Mil kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông chênhz tôngv tov ntêx cxuô zangv nênhs fêv

Iz cxa nênhs zênhv môngl uô nuv tov Campuchia haz tâu chor chor nênhs kra cêr môngl, chox môngl txus chor công ti zos Trung Quốc uô tsưr. Ntơưv nuôr, chor nênhs Việt Nam tưz cênhz đrul nênhs Trung Quốc zos đăngs nuv haz kra chor nênhs truôv nuôr lơx taix khoanv mangx tsôngv langx chia đăngs bê nhân viên zuôr côngx tac viên, nhân viên chor sanx đâux tư nhiax txas, nhân viên cơ cuan têz qơưs…

Chor nênhs sâuv zuôv nênhs mangl nxuô uô trơưs chor chiv tiêu lus chor nhiax txas đăngs nxuô tâu hur hli, zos uô tsi tar zuôr tso trâu hur chor cxiv chei hơx đôngx haz mangl bluô đrul nhiax txix 1.000 USD/hli. Zos nênhs mangl nxuô tir zuôr mangl ntâus, tsi puz nox hâuk.

Chôngz lênhx nênhs mangl nxuô môngl Campuchia uô nuv sâuv por lênhx uô tsi tar chiv tiêu trơưs hơx đôngx. Thâuv nênhs mangl nxuô xangr tror lus Việt Nam, chor nênhs fêv cuôs has trâu chuôz zis thêv nhiax hơx đôngx haz nhiax bluô cxuv chei hơx đôngx.

Zos chor nuv nuôr muôx tơưv tov đrâu têz qơưs mas lưx lươngs tsưc năng tưz txangr tsi tâu, tưz xưs li muôx tsưr ziv tangr huv six. Viv chor nênhs nuôr tsi pâuz cxênhz jê, lai lix nhoz kror tưs mas uô phiv liv hâux lưv xac minh, uô mênhx pêv.

Nuôr tưz zos jăngx cơưv chênhr phangx lus kror siz jênhv fôngx zưs đhâu mangx tsôngv langx môngl txus mangl đăngs nxuô “nhiax pôngz, trâus moz”. Pêx xinhv tsuv chênhr chênhz tôngv, phangx tangr nênhs fêv chia tsi mangl đăngs nxuô saz njênhk.

Bảo Ngọc

269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.