Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng nau bŭk dak ta yăn rlu nti

12/05/2022 15:36 G5T+7

Yăn rlu nti dăch tât, bri duh nar jŏ kon se way tâm jă hăn ta nglau dak, n'hor dak têh, n'hor dak jê... gơi ŭm, pâl rlưn, tâm nĕ gĕh âk kon se ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh jru.

Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi ăp m'bŭch, ăp ntŭk kan, ăp n'qual trŭnh njŭn âk săm bŭt ntĭm gai, ndâk nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak, khă nĕ nô nau bŭk dak ta phung kon se hôm gĕh nao nao.

Yăn rlu nti bri duh nar, gĕh âk kon se ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân way tât ta nglau dak ŭm, pâl rlưn

Gơi ân kon nti săm bŭt gĕh yăn rlu nti uĕh lăng, đăp mpăn, ăp m'bŭch mât nau kan, ăp n'qual n'hao tay nau kan mbơh ntĭm n'jrăng n'gang nô nau bŭk dak. Bơh đah nĕ, r'năk sa, bu nuyh mât kon se ntĭm, nkah ăp ntŭk way bŭk dak gĕh ntu dak, nglau dak, n'hor dak... gơi ntĭm kon se mô dơi ŭm, chŭt mâng nkah ta ăp ntŭk gĕh nglau dak, n'hor dak gơi n'hao nau mĭn gĭt n'jrăng nô nau bŭk dak.

N'gâng kan bri dak n'hanh ăp mbŭch kan ngăch ksiêm, ngăch chŭt mâng nkah kon se mô dơi ŭm ta nglau dak, n'hor dak gơi n'jrăng, n'gang nô nau bŭk dak

Y Sơn

585
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.