Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng nô nau rlâm neh ta trong n'gor 4B

09/09/2022 10:36 G9T+7

Trong n'gor 4B ntơm xă Quảng Phú (Krông Nô) tât ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) jong tâm 25 km. Ta ăp khay abaơ, yor mih jŏ nar n'hanh mih têh nĕ âk ntŭk ta trong aơ klach ngăn gĕh nau rlâm neh ntu, bư mô gĕh nau đăp mpăn ma ăp bu nuyh n'hanh ăp rdeh găn ta trong. Neh ntu mô saơ uĕh, gĕh âk yôk, sop jru, neh cao lanh nĕ nơih ngăn rlâm lah bĕ dak.

Bu nuyh bon lan mô dơi luh lăp ta ntŭk dăch rlâm lah bri mih

Gơi đăp mpăn luh lăp ta trong aơ, bu nuyh bon lan tĕng kơt nê nê nau ntĭm nkah, mô dơi hăn ta ăp ntŭk dăch rlâm lah bri mih. Bơh đah nĕ, m'bŭch kan mât trong ngăn ksiêm, nkra tay ân uĕh ntŭk dăch rlâm, dơm tay biển nkah gơi đăp mpăn ma bu nuyh bon lan bĭt rdeh hăn ta trong aơ.

Ta ăp khay lĕ lăn, yor mih têh n'hanh jŏ nĕ âk ntŭk trong n'gor 4B klăch gĕh au rlâm ngăn

Y Sơn

858
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.