Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx thâuv sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông

09/06/2022 16:40 G6T+7

Iz shông, chia pangz mangx uô kôngz lông, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tsuôk yênhx châuv tênhr yuôx por vêv kôngz lông (BVTV). Tangz sis, kror por vêv an toanx hur ntu sir zôngv yuôx tsinhv tsi tâu lo pêx xinhv zov chênhr.

Nênhs kôngz tsuv uô trơưs nguên tăc “4 huv”: huv yuôx, huv đôir tươngs, huv six haz huv tsưr ziv

Trơưs kra ntơưv nganhx Kôngz lông, phênhv ntâu yuôx BVTV por lênhx hav lov. Nguên nhân mas hur ntu tor, tsuôk yuôx BVTV, nênh ssir zôngv mangl yuôx lu tơưr grax, hâuk lo pang yuôx, los sis mangl yuôx zang tuôx lu kror muôl. Thâuv ntơư nor moz xưs li: moz tâuz hâu, gênhl, nto phưl, tơưr grax o, lus cuô muôl…, cxuôv hav txus đăngs jul.

Thâuv chuô hluz, nênhs kôngz tsi tsuôk yuôx haz tsi lo tsuôk tror sênhv chuô tuôx

Chia bov đamv an toanx thâuv sir zôngv yuôx BVTV, nênhs kôngz tsuv uô trơưs nguên tăc “4 huv”: huv yuôx, huv đôir tươngs, huv six haz huv tsưr ziv. Cênhz ntơư, nênhs kôngz tsuv bangx cxix cxuô cxuô zangv por vêv, cxênhz seiz thôngz yuôx uô ntêx tsuôk, chênhr phangx thâuv tor ntâu zangv yuôx, tsi xuôl ndâux yuôz chor hluô cangr thôngz thâuv mangl đeik khuôz…

Chia bov đamv đăngs jul, nênhs kôngz tsuv nangr yo por vêv thâuv tsuôk yuôx por vêv kôngz lông

Y Sơn

352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.