Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng lah dŏng dak si krih mât tơm tăm

09/06/2022 16:40 G6T+7

Ăp năm, dơi dŏng bư mir jan ba, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor krih âk tân dak si mât tơm tăm. Khă nĕ, nau đăp mpăn tâm nau kan dŏng dak si krih aơ mô hŏ dơi bu nuyh bon lan uănh kh'lay.

Bu nuyh bư mir tĕng kơt di nau ntĭm "4 di": di dak si dŏng, di bu nuyh dŏng, dŏng dak si krih di mông n'hanh krih di nau bu ntĭm

Tĕng ntĭm nkah bơh n'gâng kan kan ntĭm Bư mir, gĕh âk dak si mât tơm tăm khih. Yor ta nau kan nkhŭt dak si tâm thung krih, krih dak si mât tơm tăm, dak si krăp ta ntô săk bu nuyh krih, gĕh rhôp dak si, mô rĭ dak si mprănh ta măt. Yor nĕ he gĕh nau ji: ji bôk, lêt rgănh, luh dak rhal ta săk, ntô săk môr, luh dak măt..., bư roh n'hâm suan săk jăn.

Lah rsial têh, bu nuyh bư mir mô dơi krih dak si n'hanh mô dơi krih dak si mplâ đah rsial

Gơi đăp mpăn nau kan dŏng dak si mât tơm tăm, bu nuyh bư mir tĕng kơt di nau ntĭm "4 di": di dak si dŏng, di bu nuyh dŏng, dŏng dak si krih di mông n'hanh krih di nau bu ntĭm. Jêh rĭ, bu nuyh bon lan nchoh kho ao n'hanh put mbung lah krih dak si, uănh thung krih nê nê lor ma krih, n'jrăng lah tâm rklai âk ntil dak si, mô dơi phôl dĭng krih...

Gơi đăp mpăn n'hâm suan săk jăn, bu nuyh bon lan nchoh kho ao, put mbung lor ma krih dak si mât tơm tăm

Y Sơn

314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.