Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv nzur thi công, khu xênhr cêr 3

23/08/2022 20:54 G8T+7

Xênhr cêr 3 ntêr 31,2 km, môngl đhâu chor xar Đăk Săk, Đưc Minh, Long Sơn (Đăk Mil) haz xar Nam Xuân, Đăk Sôr (Krông Nô). Hur nôngz nhôngl đhâu, viv ntâu yêz thâux nhangr môngl lus tsi tsês mas ntu cêr nuôr tưz poz hênhr yangx. Nhis nuôr, bông cêr muôx los six ntâu "jêl keiz", "jêl nxư", tiv zix mas uô kangz iz chuôv nangs lus hluz, uô muôx chor "pangs" đêx tuz uô phiv liv, ngui hiêmv trâu môngl lus ntơưv pêx xinhv.

Pâuz tâu, hâur shông 2022, Trung ương tưz thôngx zênhv muôz 300 tiv nhiax chia đâux tư khu, tangz sis, txus nuôr tưz tsi tâu uô. Chor nganhx tsưc năng cil txus tsuv nzur đâux tư, thi công khu ntu cêr sâuv chia bov đamv an toanx môngl lus, cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv chor trôngx qơư.

Ntâu ntu xênhr cêr 3, bông cêr mangl nti, poz jêz tơưv luôv lus

Hêx thôngr cưx grêl đêx mangl kơưx, poz ntul cêr, uô ngui hiêmv trâu nênhs môngl lus đhâu cêr

Iz luz "pangs đêx" tuz muôx li 30 cm sâuv xênhr cêr 3 ntu đhâu xar Nam Xuân (Krông Nô)

Y Sơn

288
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.