Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĭt ân di nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19

04/11/2021 15:24 G11T+7

Abaơ, gĕh âk bu nuyh e hŏ gĭt lĕ r'ngôch nau uĕh n'hanh nau kh'lay văc xin n'jrănhg Covid-19 n'hanh nau ndâk kan ntâp dak si văc xin. Dơi bu ntâp dak si văc xin Covid-19 mô roh prăk jêng du ntil nau kơl uĕh bơh Ðảng, Bri dak ân ma bu nuyh bon lan, gơi tât ta nau nchră kan ntâp dak si miễn dịch tâm bon lan, n'gang nau tâm ji tưp Covid-19.

Uănh gĕh nau ji ma mô lor ma ntâp dak si văc xin Covid-19

Ăp ntil nô nau gĕh jêh ntâp dak si văc xin Covid-19 gĕh ji kop, lêt rganh... lah jêng nau way mâp. Yor nĕ, âk bu nuyh gĕh nau klach lah bu ntâp. Tâm nĕ gĕh âk bu nuyh ŭch "săch" văc xin dơi bu ntâp. Lah mô gĕh văc xin Mỹ, Anh mô rĭ Nga nkra khăn păng mô ŭch ntâp. Aơ jêng nau mĭn e hŏ di, tâm nĕ gĕh nô nau ji tưp Covid-19 dôl gĕh âk nau jêr jŏk n'hanh gĕh âk nau tâm tup kơt abaơ.

Bon lan bu nong iẅ bu nuyh xă Quảng Trực (Tuy Ðức) dơi bu ntâp dak si n'gang nau ji Covid-19

Văc xin dơi dŏng ta Việt Nam abaơ lĕ dơi N'gâng kan Y tế lam ăp bri dak thẩm định, mbơh hưn, jêh rĭ dơi Cục mât uănh Dak si pă săm bŭt dơi dŏng; dơi Viện Kiểm định Bri dak văc xin n'hanh sinh phẩm y tế pă săm bŭt jêh nkra mơ dơi bu sŏk dŏng.

Nĕ bu nuyh bon lan he uănh nê nẅ, văc xin jêng nau kan ngăch, nơih ngăn ngên bư gĕh miễn dịch tâm bon lan n'hanh bư ntrunh nau ji tưp Covid-19. Ăp bu nuyh bon lan he mô kâp săch văc xin ôh yor kâp văc xin lah êng ma roh nau kan ntâp ơm văc xin.

  Bảo Ngọc

742
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.