Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv chênhr phangx tu tox poz trâu cheix ntux nangl

12/05/2022 15:37 G5T+7

Luz nôngz nhôngl nuôr, Đăk Nông tưz muôx ntâu coz nangl lux. Viv li, chor chuôz zis nhoz ntơưv chor ntang trông tsuv chênhr phangx tu tox poz.

Nhis nuôr, ntơưv iz cxa qơư hur xênhr, ntâu chuôz zis ntar mair khơưz cxuz, khơưz txu tox trôngz chia uô tsêr nhoz, muôx têx kror txu krêl tuz yangx 10m, uô tsi an toanx, ngui cơ cxuôv hav txus chêr ntangx njul tiz nênhs haz chuôz tangv ntơưv chor chuôz zis nhoz ntang trôngz. Tiv zix mas luz six zuôr txus nuôr, nangl lux haz lus nangl ntâu mas ngui cơ tu tox poz, sâul zos kror tưr tsi tâu uô ntêx li. Chor chuôz zis nhoz ntang trôngz saz tsuv chênhr phangx, phangx tangr tu tox poz, sâul angr chia bov đamv chuôz tangv haz chêr ntangx njul trâu zus haz nênhs cxênhz jê.

Khơưz angr, uô tsêr đrăngs kangz trôngz tsi bov đamv an toanx

Chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Đắk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) ntar mair khơưz txu trôngz

Pêx xinhv jos Jang Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) khơưz txu angr mas chiaz kâuz tưz zuôr kâul

Mai Anh

395
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.