Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng gĕh nau tâm tom rdeh bơh năp wâl săm bŭt ta Čư Jŭt

27/10/2021 14:59 G10T+7

Čư Jŭt gĕh âk wâl săm bŭt ăp gưl nti bơh pĭt trong têh Bri dak 14, ta ăp trong tâm xă, bon jê. Ta ntŭk aơ, kon se nti săm bŭt luh lăp, me mbő njŭn wơt kon bơh năp wâl săm bŭt âk nĕ jêr trong rdeh hăn. Ta mông âk bu nuyh hăn, ta ăp trong aơ gĕh âk rdeh nchuăt gĕh: rdeh măy, rdeh ô tô, rdeh rdeng ndơ luh lăp, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tom rdeh.

Gơi đăp mpăn nô nau bĭt rdeh lah tât bơh năp wâl săm bŭt, bơh đah nau mbơh ntĭm, nau nkah me mbő n'hanh kon se nti săm bŭt, wâl săm bŭt pah kan tay ma n'gâng kan bri dak tâm n'qual gơi mĭn joi ntŭk nkân rdeh ân ma me mbő, ntĭm gai rdeh nchuăt ta mông thluh nti săm bŭt; bư tĕng di uĕh nau kan "N'gar wâl săm bŭt đăp mpăn".

Čư Jŭt gĕh âk wâl săm bŭt ăp gưl nti bơh pĭt trong têh Bri dak 14, n'jrăng nau tâm tom rdeh ta mông kon se thluh nti.

Me mbő gŭ ta trong kâp kon sĭt nti ta Wâl săm bŭt Tiểu học Trần Phú, bon jê Ea T'ling.

Âk wâl săm bŭt bơh pĭt trong têh Bri dak 14 mô gĕh ling bu treh ân bu nuyh hăn jâng găn trong.

Y K Rắk

637
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.