Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Neh ta pĭt dak Krông Nô ta xă Nâm N'đir rlâm tay

23/12/2021 10:04 G12T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, dơi n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan mĭn joi ndâk âk ntil nau pah kan gơi n'king nau rlâm neh bơh pĭt dak Krông Nô, ntŭk găn ta ndrênh Dak Rền, xă Nâm N'đir (Krông Nô), khă nĕ nô nau aơ abaơ ât rlâm tay rlau nar rlau âk.

Âk neh ntu bưmir bu nuyh bon lan ta ndrênh Dak Rên rlâm tay tâm dak

Tĕng bu nuyh bon lan bư mir ta ndrênh Dak Rền n'kôch ân gĭt, nau gĕh rlâm neh bơh pĭt dak aơ lah yor bu sŏk choih jŏ, sŏk nao nao du ntŭk lĕ bư âk neh ntu ba mbo ta aơ rlâm, roh âk prăk rêl tâm nau wăng sa.

Bu nuyh bon lan "mô hôm blau bư" yor neh bư mir jan ba rlâm ăp nar tâm dak

Ăp nar, ta mpeh aơ gĕh âk duk têh tât rhip sŏk choih, bư gĕh ntu rluh, bư r'gâl trong dak hoch, dak hoch song ta pĭt kơh, nĕ bư rlâm neh ntu. Gĕh âk duk rhip sŏk choi dăch wâl pom dak khă nĕ iê dơm saơ ăp m'bŭch kan tât ksiêm, nhŭp phung sŏk choih aơ.

Yor rhip sŏk choih jŏ, sŏk nao nao du ntŭk nĕ âk ntŭk neh bư mir jan ba lĕ rlâm tâm dak

Y Sơn

610
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.