Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bôx đôix C3 siz lưr yangz coz, shuv mênhx, kruôz ntuôl jông

23/12/2016 09:56 G12T+7

Đaix đôix bôx binh (C3), Ban chiv hui cuân sưs hênhx Tui Đưc nhoz sâuv thangx tsangv hênhx Tui Đưc, muôx hâux lưv yangz shuv, sanr sangx ntâus tsangv haz uô ntâu zangv hâux lưv thâuv muôx tsinhr tinhv.

Hur chor shông đhâu, bôx đôix C3 siz lưr yangz shuv, cxiv tsang đơn vix muôx jul. Đơn vix cxiz chênhr yangz shuv, chia bôx đôix muôx đangs jul đrul ntâu tsưr ziv sưs li môngl tơư yangz shuv, cxiz chênhr thêv zux, thêv thos… Iz fangz siz lưr yangz coz, shuv mênhx, bôx đôix C3 tsinhv uô yênhx puô hnuz côngs pangz pêx xinhv los đôngs uô nox uô hâuk, sâu kôngz lông; uô jông hâux lưv kruôz hu, kruôz ntuôl pêx xinhv; cxiv tsang shênhv jông hur saz pêx xinhv buôs đriv Tui Đưc.

Bôx đôix C3 trâu saz “Hlang yangr cuz zênhx năngs lus, cuz saz lus yangz shuv”, sănr sangx nhênhx hâux lưv thâuv zuôr

Bôx đôix C3 tsinhv trâu saz pangz pêx xinhv yênhx puô hnuz côngs los đôngs uô nox uô hâuk

Trâuz saz chos jâuz chia bôx đôix lo nox

Phan Tân

4,026
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.