Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bov đamv an ninh, tsơx tưx trâu Hôix nghis ISV20

24/11/2022 13:50 G11T+7

Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (Hôix nghis ISV20) uô ntơưv xênhr Đăk Nông txix nuz 22-26/11/2022 zos xưv cxênhx zov chênhr, muôx grê lux trâu xênhr Đăk Nông.

Đrul tinh thânx chênhr phangx, trâu saz, xênhr Đăk Nông bangx jông cxuô điêux ciêns, uô tar chor xưv cxênhx hur khuân khôv Hôix nghis. Hur ntơư, hâux lưv bov đamv an ninh tsơx tưx, an toanx zos thông, bur chir lưx lươngs môngl sox saiz, cxênhz saiz, điêux khiênv zos thông, bov đamv an toanx phangx tangr chik, tơưk hur thangx qơư uô Hôix nghis tưz tâu zov chênhr, tsi chia muôx tênhz mênhv yưv xiv…

Canr bôx, chiênr sir lưx lươngs canhv sat zos thông, phangx chik tuô chik sănr sangx uô hâux lưv

Zos thông điêux tiêt ntơưv thangx tsangv tov đrâu Trung tâm Hôix nghis xênhr

H' Mai

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.