Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât đăp mpăn, uĕh lăng Rbŭn nchră nau kan ISV20

24/11/2022 13:50 G11T+7

Rbŭn nchră nau kan quốc tế Trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (Rbŭn nchră nau kan ISV20) dơi ndâk kan ta n'gor Dak Nong ntơm lơ 22-26/11/2022 jêng du ntil nau pah kan kh'lay, gĕh nau uĕh ma n'gor Dak Nong.

Ðah nuih n'hâm pah kan ngăch, nsrôih, n'gor Dak Nong rơm uĕh ăp ntil nau kan, ndâk uĕh ăp ntil nau kan bơh pĭt nar Rbŭn nchră nau kan. Tâm nĕ, Nau kan mât đăp mpăn, uĕh lăng nau bĭt rdeh hăn ta trong, dăp phung kan ksiêm, ntĭm gai trong hăn, mât đăp mpăn gơi n'jrăng ŭnh sa, r'toh ta nar Rbŭn nchră nau kan dơi bu uănh kh'lay, gơi mô gĕh nô nau mô uĕh tât...

Kan bộ, ka han mât rdeh hăn ta trong, n'jrăng n'gang ŭnh sa kâp rơm pah kan

Bu nuyh bĭt rdeh dơi bu ntĭm gai trong hăn bơh tăch Wâl Rbŭn n'gor

H' Mai

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.