Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŭk bu klŭp n'dŏk ta Quảng Trực bư bâ ntŭk rêh

10/11/2022 10:29 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh pĭt trong têh Bri dak 14C ta bon Bu Dăr, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) gĕh ntŭk bu klŭp n'dŏk huy 300 met vuông, bư bâ ntŭk rêh. Lah bri duh nar, gĕh rsial mpruh hô ntŭk n'dŏk aơ bô iơh ngăn, bư roh n'hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan rêh dăch aơ.

Dơi bu n'kôch ân gĭt, yor bô iơh nĕ bu nuyh bon lan mô lăp jru lah khăn păng klŭp n'dŏk bơh pĭt trong, ta trong hăn nĕ n'dŏk rlau nar rlau âk. Lah gĕh rdeh têh jot n'dŏk, uănh bă ngăn, bô iơh ntŭk rêh. Ăp bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong aơ way rlu jruh n'hâm yor bô iơh n'dŏk.

Bu nuyh bon lan n'hanh ăp m'bŭch kan ngăch trơn, dônh lĕ r'ngôch n'dŏk aơ gơi n'sĭt tay nau kloh, nau uĕh ma ntŭk rêh.

N'dŏk bu klŭp bêng trong bư bâ n'hanh bô iơh ntŭk rêh bu nuyh bon lan

Gĕh bu nuyh mô gĕh nau way klŭp n'dŏk ta pĭt trong têh Bri dak 14C ta bon Bu Dăr, bư bâ ntŭk rêh

 Minh Huyền

323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.