Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

6 hli hâur shông, tai nanx zos thông txu hlo 3 tiêu chir

30/06/2022 17:16 G6T+7

Trơưs Phongx Canhv sat zos thông (CSGT) Công an xênhr, txix hâur shông txus nuôr, tangs nro xênhr tưz muôx 26 chuôv tai nanx zos thông (TNGT) uô 17 lênhx nênhs tuôs, 15 lênhx nênhs mangl moz, poz 43 luz yêz; cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv yangx 439 chơưx nhiax. So li đrul cil shông 2021, chor chuôv TNGT txu 27.72%; chor nênhs tuôs txu 10,5%; chor nênhs mangl moz txu 44,4%.

Chia lo chor cêt cuav sâuv, lưx lươngs CSGT cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz trâu chor six hơưv cao điêmv ntơưv chor ntu cêr phưc tax haz uô trơưs chor chuên đêx lus nôngx đôx cônx, yênhz yuôx, yêz nhangr, cxuv chei tôc đôx haz phangx tangr siz lưr yêz cxuv chei. Đơn vix tsinhv trâu saz kruôz ntuôl trâu pêx xinhv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs; krêz phim kruôz ntuôl lus uô kangz TNGT, luôx Zos thông cêr angr, phai tơx jơi, câmv nangz ATGT haz mov bov hiêmv trâu pêx xinhv. Zos li, tinhx hinhx TNGT sâuv thangx tsangv xênhr txu hlo 3 tiêu chir lus chor chuôv, chor tuôs, chor nênhs mangl moz; pangz mangx bov đamv tax tul sâuv cxuô ntu cêr.

Phongx CSGT kruôz ntuôl trâu pêx xinhv xar Hưng Bình (Đăk R’lâp) lus luôx Zos thông cêr angr

Phaiz ntơưr lus kruôz ntuôl luôx zos thông trâu pêx xinhv xar Thuận An (Đăk Mil)

Lưx lươngs CSGT xênhr cxênhz seiz yêz nhangr thâux xuôz jêz sâuv têz qơưs cêr 28

Mai Anh

300
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.