Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txoz chia cêr uô yangr jaz cax phê

24/11/2022 13:49 G11T+7

Môngl trâu chor thangx tsangv jêx jos six nhôngl nuôr, thâum nôngz nhôngl sâu cax phê ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr chuôz môngl trâu chaix mangx chaix trơưv, mas tưz zos thâuv muôx ntâu ntu têz qơưs cêr, xênhr cêr, cêr môngl đhâu jêx jos, đhâu xar mangl… yangr jaz cax phê. Tinhx tsangx tsinhz plơưr, ntul cêr môngl lus uô yangr jaz tsi tangs tangr tir, ntu cêr môngl lus, mas tsênhv uô tsi an toanx zos thông.

Chia bov đamv đangr pho tưz xưs li an toanx trâu cxuô ntu cêr môngl lus, xangr mas iz lênhx pêx xinhv, tsêr nênhs tsuv uô jông xangr uô trơưs phap luôx lus an toanx zos thông. Cxuô tsêr nênhs tsuv zuôr ntâuz bax lux, zâu chia cangr shênhv chor angr nhoz khôngz tov lax têz, tax đrox uô yangr jaz. Iz făngz, chinhr cuênx trôngx qơư cơưv pêx xinhv cuôs tsi tâu jaz kôngz lông sâuv cêr; cênhz muôx điêux ciêns pangz pêx xinhv sir zôngv chor yangr tax công côngx đangr pho chia jaz cax phê zôngx ziv đuô.

Iz ntu cêr ntơưv thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) pêx xinhv tsinhz uô yangr jaz cax phê

Jaz cax phê hur plơưr cêr ntơưv xar Nam Đà (Krông Nô)

Ntơưv khoanv 2, Grei 35,luôx Zos thông cêr angr cui đính, tsi tâu jaz blêx, kuôr nhangz, kôngz lông los sis cxuô zangv sâuv cêr angr, zos cxiv chai zuôr mangl bluô

   Y Sơn

418
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.