Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơi bư trong hăn jêng ntŭk ih ca phê

24/11/2022 13:49 G11T+7

Hăn ta ăp mpeh tâm bon lan ta ăp nar abaơ, lah yăn bu nuyh bon lan dôl pĕ play ca phê âk dah abaơ, aơ jêng tâ gĕh âk trong têh bri dak, trong têh n'gor, trong hăn tâm thôn, xă dơi bu dŏng bư... ntŭk ih ca phê. Nô nau pit in pĭt trong, trong hăn bư ntŭk ih ca phê bư bâp trong bu hăn, n'king trong hăn, lah hôm bư klach gĕh nau tât ma săk Jăn bu nuynh bĭt rdeh hăn ta trong.

Gơi gĕh nau đăp mpăn n'hanh uĕh ma trong hăn, klăp mĭn lah, ăp bu nuyh bon lan, ăp r'năk n'hao tay nau gĭt tĕng nau ntĭm phap luật bơh nau đăp mpăn ta trong hăn. Ăp r'năk r'văt baih têh, jê gơi ndăn ntŭk neh hŏng ta mir, ntŭk dah bư ntŭk ih. Bơh đah nĕ, n'gâng kan bri dak rbŭn đă bu nuyh bon lan mô dơi ih ndu ndơ ta trong hăn; jêh rĭ sâm kơl bu nuyh bon lan joi ntŭk dah gơi ih ca phê.

Du ntŭk trong ta bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) bu nuyh bon lan in bư ntŭk ih ca phê

Ih ca phê ta klang trong hăn ta xă Nam Ðà (Krông Nô)

Tĕng n'kô 2, Nau 35, luật Bĭt rdeh hăn ta trong, mô dơi ih ba, ih phe, ih nglo, tuh vanh mô rĭ dơm ndu ndơ bă bă ta trong hăn, lah gĕh nau tih aơ bu kuh prăk âk ngăn

   Y Sơn

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.