Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Soong: Âk kon se nti săm bŭt gĕh nau tih luật Bĭt rdeh hăn ta trong

01/12/2022 10:24 G12T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, ăp wâl nti săm bŭt tâm lam n'qual Dak N'Soong ndrel ma phung cảnh sát mât rdeh hăn ta trong way mbơh ntĭm, nkah kon se nti săm bŭt ăp ntil nau n'hêl pháp luật lah Bĭt rdeh han ta trong. Khă nĕ, nau way tĕng luật bơh kon se nti săm bŭt, âk ngăn ngên lah ta mông sĭt nti mô hŏ âk, gĕh âk kon se gĕh nau tih.

Nô nau kon se bĭt rdeh mô-tô, rdeh măy phân khối têh; mô ndô môk n'kar săk; hăn nkhăn bar rdeh... klăch ngăn gĕh nau tâm tom rdeh. Wâl nti săm bŭt ngăch pah kan ndrel ăp phung kan gơi n'hao tay nau kan mbơh, ntĭm pháp luật bĭt rdeh ân ma phung kon se nti săm bŭt, nhŭp kuh ngăn ngăn phung kon se nti săm bŭt gĕh nau tih bĭt rdeh hăn ta trong. Ăp r'năk sa mô dơi ân kon se bĭt rdeh mô -tô phân khối têh tât ta wâl nti săm bŭt.

Kon se bĭt rdeh phân khối têh hăn trong Bri dak 14

Kon se Wâl nti săm bŭt THPT Quang Trung, bon jê Ðức An bĭt rdeh phân khối têh, mô ndô môk n'kar săk bĭt rdeh hăn ta trong

   Y Sơn

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.