Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong n'hanh nau kan n'hao uĕh tiêu chí mât đăp mpăn, uĕh lăng nau rêh

01/12/2022 10:25 G12T+7

Công an n'gor Dak Nong mhe trŭnh Nau nchră pah kan Nau kan n'hao uĕh, ndơ gĕh pah kan tiêu chí mât đăp mpăn, uĕh lăng ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm năm 2021 - 2025.

Nau nchră kan đă phung công an ăp ntŭk ngăch mbơh nau kan ân cấp ủy, n'gâng kan bri dak ăp n'qual r'gâl mhe nau kan, ndơ kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan mât đăp mpăn uĕh lăng nau rêh, sâm kơl ndâk njêng bon lan mhe.

Công an Dak Nong ndâk nau kan joi nhŭp phung gĕh nau ntih ntơm lơ 15/11/2022 tât lơ 5/2/2023

Phung công an ngăch iăt nau mbơh tă bơh bu nuyh bon lan gơi tâm lơh, râl ăp ntil nau mbruh, nau kuăl jă bư gĕh nau tih bơh phung m'hĭk; ngăch mbơh ma n'gâng kan bri dak ntĭm gai, lăp tâm nau kan, tâm nklaih ăp ntil nau tâm njrel, tâm pit, tâm kchŭt.

Phung công an n'hao uĕh tay ndơ kan, nau kan ndâk njêng Ndơ kan Lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn nau rêh tâm Bri dak tâm bon lan. Công an tâm bon lan n'hao uĕh ndơ kan, nau kan ndâk njêng, pơk huy ndơ kan, nau kan uĕh mât mray đăp mpăn uĕh lăng nau rêh; ndâk njêng ndơ kan mât đăp mpăn nau rêh tâm Bri dak tĕng nau kan "n'jrăng êng, mât êng, chiă êng, tâm nklaih êng nau tâm njrel" ta bon lan.

Nau kan aơ gơi tât năm 2025 gĕh 99% r'noh xă kơp di tiêu chí r'nă n'jrăng n'hanh mât đăp mpăn nau rêh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm năm 2021 - 2025; iê iănh gĕh 60% m'bŭch kan tâm n'qual kơp di tiêu chí hệ thống chính trị - mât đăp mpăn uĕh lăng nau rêh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Quốc Sỹ

510
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.