Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N'sĭt tâm nau kan bư thŭng dơm n'dŏk ta Dak Glong
 • 08/12/2021 10:33
 • Năm 2020, n'qual Dak Glong kơl gĕh 258 thŭng bê tông dơm n'dŏk, đah r'noh prăk dŏng kan dăch tât 360 r'keh prăk (tă bơh prăk dŏng ntĭm bư mir jan ba - nkra nglau dak) ân ăp xă gĕh nau jêr jŏk gĕh xă Dak P'lao, Dak R'măng, Dak Som...
 • Trong hăn tâm n'qual iơh hô ngăn
 • 02/12/2021 09:13
 • Trong hăn ntơm bơh thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô) hăn tât ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) jong tâm 22 km lĕ iơh âk, iơh hô ngăn.
 • Čů Jút: Trong hăn ta ăp xă iơh âk ngăn
 • 25/11/2021 10:02
 • Ta ăp khay dăch abaơ, âk ntŭk ta trong hăn tâm ăp xă Nam Dong - Ea Pô - Dak Wil (Čů Jŭt) lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn lah bĭt rdeh, rdeng drăp găn ta trong aơ.
 • Wâl prung ca phê jêh pĕ bư bő ntŭk rêh
 • 25/11/2021 10:04
 • Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor dôl pĕ play ca phê năm 2021. Lam n'gor abaơ dôl gĕh rlau 131.000 hec tar neh tăm ca phê, klăp mĭn lah tâm nau 2021 gĕh tâm 332.040 tân.
 • Dak Lao n'hao nau kan nkra trong hăn
 • 11/11/2021 09:56
 • Tâm nau kan hao nau wăng sa, nau rêh bon lan, xă Dak Lao (Dak Mil) kơp nau kan nkra trong hăn tâm bon lan jêng du ntil nau kan kh'lay, sâm kơl gĕh trong hăn uĕh ân ma bu nuyh bon lan rdeng drăp ndơ.
 • Gĭt ân di nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19
 • 04/11/2021 15:24
 • Abaơ, gĕh âk bu nuyh e hŏ gĭt lĕ r'ngôch nau uĕh n'hanh nau kh'lay văc xin n'jrănhg Covid-19 n'hanh nau ndâk kan ntâp dak si văc xin. Dơi bu ntâp dak si văc xin Covid-19 mô roh prăk jêng du ntil nau kơl uĕh bơh Ðảng, Bri dak ân ma bu nuyh bon lan, gơi tât ta nau nchră kan ntâp dak si miễn dịch tâm bon lan, n'gang nau tâm ji tưp Covid-19.
 • Tơm n'ho jẅ bơh pĭt trong Bri dak 14 gĕh bu phă
 • 04/11/2021 15:23
 • Abaơ, âk rhiăng tơm n'ho mhe tăm tâm 1 - 5 năm, bơh pĭt trong Bri dak 14, mpeh găn ta ăp thôn 9, 10,11 ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) gĕh âk phung m'hĭk phă. Âk tơm n'ho jẅ bu koh, bư khĭt đah dak si.
 • Uănh gĭt saơ n'hanh bư roh nau mĭn m'hĭk bơh nau kan dân chủ, nhân quyền
 • 27/10/2021 15:00
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp phung m'hĭk tâm bri dak n'hanh bơh tăch bri dak gĕh âk nau kan m'hĭk, ndăn dŏng nau gĕh, nchŭn sŏk mô nau mô saơ uĕh gơi n'kôch nau bő, nklă nau ngăn ngăn jêng nau mbruh ta ăp ntil nau kan chính trị bon lan, tâm nĕ gĕh nau kan chính trị n'hanh ăp ntil nau nsrôih n'jrăng n'gang nau ji Covid-19 bri dak he.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.