Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • R' vê n'dŏk dak si krih tu ndrŭng bu vĭt
 • 14/04/2022 10:06
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan sŏk n'dŏk, su n'dŏk bu vĭt tă bơh dŭng kao su, n'dŏk dak si krih tu ndrung bơh bu nuyh bon lan ta ăp ntŭk tâm n'gor e hŏ dơi bu pah kan di tĕng nau ntĭm, gĕh âk ntŭk bu vĭt bư bâ ntŭk rêh.
 • Phung tăch r'văt ma tuý rlau nar lau âk
 • 07/04/2022 09:04
 • Âk m'bŭch kan, ăp n'qual lĕ âk nau nsrôih tâm nau kan tâm lơh n'jrăng, n'gang phung tăch r'văt ma tuý khă nĕ phung tăch r'văt ma tuý rlau nar rlau âk, gĕh nau jêr.
 • Bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng nâp phêt hao nau kan kh'lay
 • 31/03/2022 13:54
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, cấp ủy, n'gâng kan bri dak n'hanh ăp m'bŭch kan tâm lơh ăp cấp tâm n'gor Dak Nong way trĕng kơl ndâk njêng, bư nâp tay n'hanh hao uĕh nau kan, gĕh uĕh nau pah kan bơh phung bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng. Lam n'gor lĕ ndâk njêng gĕh 138 m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng; tâm nĕ gĕh 71m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han n'hanh 112 m'bŭch kan r'nă n'jrăng. R'noh đảng viên tâm bu nuyh bon lan ka han gĕh 25,2%; đoàn viên gĕh dăch tât 60%; gĕh rlau 25 % bu nuyh bon lan ka han lah bu nuyh bu nong iê nuyh. Bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng dơi ndâk kan ta cấp đại đội, trung đội, tiểu đội, khẩu đội n'hanh cấp tổ...
 • N'dŏk bu klŭp âk ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín
 • 24/03/2022 10:52
 • Ta ăp khay dăch abaơ, ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín (Dak R'lâp) saơ tay nô nau bu klŭp n'dŏk ta trong. Nô nau aơ bơh đah bư mô uĕh ntŭk rêh, bô iơh ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong lah hôm bő ntŭk gŭ, bư roh n'hâm suan bu nuyh bon lan.
 • Nhŭp kuh ăp bu nuyh in pit neh bri tơm n'ho
 • 24/03/2022 10:53
 • Abaơ, ta trong găn ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) tât ta thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan (Gia Nghĩa), âk r'năk bu nuyh bon lan in pit neh bri, chuk neh ân tâm ban, ndâk nkra wâl têh, wâl ndăng ndăng, gơi bư mir.
 • Âk ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng iơh
 • 10/03/2022 10:52
 • Lam n'gor gĕh 242 ntŭk bu nkra sŏk dak dŏng đah r'noh prăk dơi bu sŏk nkra rlau rhiăng rme prăk gơi pă dak kloh dŏng ân ma rlau 25.350 r'năk bon lan, tâm nĕ gĕh âk ta mpeh ta bon jê, mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Nô nau in pit trong hăn jâng, trong rdeh âk ta Kiến Ðức
 • 10/03/2022 10:53
 • Ta âk trong hăn ta bon jê Kiến Ðức (Dak R'lâp), nô nau âk wâl tăch r'văt drăp, tăch r'văt ndu ndơ in pit trong hăn jâng, trong rdeh abaơ rlau nar rlau âk. Gĕh âk trong rlau gĕh âk ngih wâl tăch drăp ndơ gĕh trong N'Trang Lơng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tất Thành..., nô nau in pit trong rlau âk.
 • Bu nuyh bon Bu Pah tâm chruh prăk dơm camera an ninh
 • 03/03/2022 09:05
 • Yor bu nuyh bon lan tâm bon way roh âk ndơ dŏng bư mir; phung druh ndăm rbŭn, pĭt rdeh ntaih pô têh, jơk bôk rdeh bư mô đăp mpăn nô nau, lôch năm 2021, bu nuyh bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) lĕ tâm chruh rlau 100 r'keh prăk r'văt 10 camera an ninh n'hanh dăch tât 40 ŭnh ang năng lượng mặt trời.
 • Rdeh rdeng choih tŭp ta trong Bri dak 28
 • 24/02/2022 15:30
 • Abaơ, tâm lam xă Dak Nang n'hanh Quảng Phú (Krông Nô) gĕh âk ntŭk bu rbŭn choih bơh ăp m'bŭch kan sŏk choih ta dak Krông Nô. Ăp nar, gĕh âk rdeh têh luh lăp rdeng choih tăch. Nô nau rdeh rdeng choih mô n'kŭm bư tŭp choih ta klang trong, ta pĭt trong Bri dak 28 ăp nar, bư mô gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh bĭt rdeh n'hanh bư mô uĕh tât ta nau rêh bu nuyh bon lan.
 • Ntĭm săm bu nuyh F0 ta wâl
 • 24/02/2022 15:32
 • Tĕng nau ntĭm bơh Bộ Y tế, F0 cách ly, săm ta wâl gŭ ngai 2 met đah bu nuyh êng, mô dơi ngêt sa ndrel, mô gĕh dŏng hệ thống điều hòa ndrel ma ăp jrô bă bă... Ân bu nuyh gĕh nau ji gŭ ta jrô bêch n'hanh wâl ĕk chrach êng. Lah mô gĕh jrô êng, r'năk tâm pă ntŭk gŭ ân dima bu nuyh F0.
 • Rlau 1.000 bu ndăm Dak Nong lăp bư ka han
 • 17/02/2022 10:21
 • Ôi lơ 16/2, ăp n'qual tâm lam n'gor Dak Nong ndâk lĕ r'ngôch Rbŭn jao dơn ka han năm 2022, njŭn rlau 1.000 bu ndăm kloh uĕh lăp bư ka han mât Bri dak.
 • N'jrăng yor r'noh tăch phân hao
 • 17/02/2022 10:20
 • Ntơm dŭt năm 2021 tât abaơ, ăp ntil phân sui tăch hao nao nao, bư nau kan mât chăm ăp ntil tơm tăm bu nuyh bư mir mâp âk nau jêr jŏk. Abaơ, phân đạm, kali tâm du r'keh prăk du bao 50 kí, hao tâm 400.000 - 450.000 rhiăng du bao. Ăp ntil phân tăch abaơ gĕh Kali bột 13 r'keh prăk du tân; Kali tâm 17 r'keh prăk du tân; phân DAP nâu tâm 23 r'keh prăk du tân n'hanh ăp ntil phân bă bă hao tay...
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.