Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N'jrăng lah dŏng dak si krih mât tơm tăm
 • 09/06/2022 16:40
 • Ăp năm, dơi dŏng bư mir jan ba, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor krih âk tân dak si mât tơm tăm. Khă nĕ, nau đăp mpăn tâm nau kan dŏng dak si krih aơ mô hŏ dơi bu nuyh bon lan uănh kh'lay.
 • Âk ntŭk bu sŏk lŭ ta Dak R'moan
 • 02/06/2022 10:35
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa), nô nau bu sŏk lŭ gĕh âk nau jêr. Âk ntŭk bu sŏk lŭ bư r'gâl neh ntu, khoer rtoh mìn têk tôr, bư bâ ntŭk rêh ma ăp r'năk bon lan bơh pĭt. Rdeh rdeng lŭ bư iơh âk trong hăn. Yor nĕ, n'gâng kan bri dak xă, ăp m'bŭch kan ngăch ndâk nau hăn ksiêm, lah n'hanh kuh ngăn ngăn ăp bu nuyh, ăp phung kan sŏk lŭ tâm xă.
 • Thùng dơm n'dŏk n'hanh trong rdeh, bĭt trong hăn
 • 02/06/2022 10:36
 • Ta âk trong tâm klang bon têh Gia Nghĩa, âk thung dơm n'dŏk bu dơm brĭ brah, mô di ntŭk, bư roh nau uĕh. Ta âk ntŭk, gĕh 2 tât 3 mlâm thung n'dŏk dơi bu dơm tâm dăch, n'dŏk hôk ta trong, bô ôm tât ta ntŭk rêh.
 • Mô dơi dah ŭch doh loih n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt ta trong têh Bri dak 14
 • 26/05/2022 10:34
 • Ta ăp khay lĕ lăn, gơi nơih luh lăp, rêh ôi mhau, âk r'năk bu nuyh bon lan rêh bar đah trong têh Bri dak 14, ntŭk trong ta ăp n'qual Čů Jŭt, Dak Mil, Dak N'Soong dah doh loih tôn n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt tâm klang trong. Ta ăp ntŭk bu doh mô gĕh ŭnh tín hiệu, ntŭk bu nchih ntĭm trong hăn ma bu nuyh hăn jâng. Yor nĕ, bu nuyh bĭt rdeh găn ta trong aơ jêr ngăn uănh trong n'hanh jêr daih ti bĭt lah gĕh bu nuyh găn trong, nĕ klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh.
 • Bri tơm n'ho Dak Lep rêh jêng tay
 • 26/05/2022 10:35
 • Ntơm bơh klach roh lĕ r'ngôch yor bu muih phă, bư khĭt đah dak si khih, 3 năm dăch abaơ, bri tơm n'ho ta bản Dak Lep, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) rêh jêng tay. Yor dơi mât, mray uĕh, tơm n'ho dơi bu tăm mhe, bri ta aơ lĕ ndrêh uĕh kơt sa ơm.
 • N'hao uĕh tay nau kan ntĭm ren ka han mhe
 • 20/05/2022 17:00
 • Năm 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Mpôih Ntĭm gai Tâm lơh n'gor dơi jao nau kan ntĭm tâm 500 ka han mhe bơh ăp n'qual tâm n'gor. Gơi pah kan uĕh nau kan dơn n'hanh ntĭm ren, cấp ủy, ntĭm kan tâm mpôih lĕ kơt nau n'hêl, nau nchră, nau ntĭm gai, pah kan dŭt nau kan, nau dơn kan bơh ăp cấp năm 2022; trŭnh nau n'hêl chuyên đề ndjôt bôk ntĭm gai nau kan ntĭm ren ka han mhe tâm săch ma nau gĕh, nau kan tâm mpôih.
 • N'jrăng nau bŭk dak ta yăn rlu nti
 • 12/05/2022 15:36
 • Yăn rlu nti dăch tât, bri duh nar jŏ kon se way tâm jă hăn ta nglau dak, n'hor dak têh, n'hor dak jê... gơi ŭm, pâl rlưn, tâm nĕ gĕh âk kon se ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh jru.
 • Ndâk njêng nau kan đăp mpăn bon lan nâp phêt
 • 05/05/2022 14:52
 • Ntil nau kan lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn Bri dak dơi Kông an n'gor ndâk kan lĕ r'ngôch, huy jru, kuăl jă nau dăng bơh Bu nuyh bon lan tâm nau kan mât mray đăp mpăn bri dak, mât đăp mpăn nau rêh tâm lam n'gor.
 • Ntŭk N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên ta Čů Jŭt
 • 28/04/2022 11:46
 • Tĕng bu ranh bon Y Nuăn Nie Kđăm ta buôn K'Nha, xă Dak Wil (Čů Jŭt), bu nuyh kăl e tă pah kan phung n'jrăng mât bon lan, năm 1975, ntŭk bri dăch buôn Ea Pô (buôn tơm bơh bu nuyh R'đe), abaơ lah ta thôn Phú Sơn, xă Ea Pô dơi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệch Mặt trận Tây Nguyên săch bư N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên.
 • N'jrăng bu ntŭng mpô mpa rong
 • 20/04/2022 16:42
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, ta ăp n'qual tâm lam n'gor way gĕh âk nau bu ntŭng roh mpô mpa rong tâm r'năk bu nuyh bon lan. Nau kan bơh phung "ntŭng" lah uănh ăp r'năk gĕh rong ndrôk rpu, kâp bu tơm wâl mô n'jrăng khăn păng hăn ntŭng, sŏk rdeh rdeng mpô mpa gĕh ntŭng hăn tăch.
 • Lĕ n'hâm suan nhŭp bu gĕh nau tih "tín dụng đen"
 • 21/04/2022 11:58
 • Uănh kơp nau kan "tín dụng đen" jêng tô tơm bư gĕh ăp ntil nau jêr tâm bon lan, tâm ăp năm lĕ lăn, Kông an n'gor ntĭm gai kông an ăp n'qual, bon têh nchŭn phung kan, uănh kơp, ndâk lĕ r'ngôch nau kan, tâm lơh đah phung gĕh nau tih ân manh prăk sŏk âk prăk kon, dŏng nau kan dơn ndơ, ân manh prăk tih nau way pháp luật. Yor nĕ saơ nao nao n'hanh tâm lơh đah phung ân manh prăk sŏk âk prăk kon đah r'noh prăk ân manh gĕh rlau bar pe r'me prăk, sâm kơl mât đăp mpăn bri bon, mât uĕh lăng nau rêh ta ăp n'qual tâm bon lan.
 • Quai sŏk neh tih dŭt âk nau jêr ta Dak Ha
 • 14/04/2022 10:05
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak Ha (Dak Glong) nô nau bu brôi sŏk neh tih gĕh âk nau jêr, Âk r'năk bu nuyh bon lan dah ŭch quai sŏk neh bar đah trong, brôi tâm ban, quai ntu ka tih, bư r'gâl neh kơt tơm, bư bâ ntŭk rêh.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.