Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trong n'gor 6 iơh hô ngăn
 • 04/08/2022 14:59
 • Trong n'gor 6, găn ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) jong rlau 10 km, abaơ trong aơ dôl iơh hô ngăn.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 28/07/2022 16:30
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'hao nau n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh
 • 28/07/2022 16:30
 • Gơi n'hao dăng nau kan n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh tâm lam n'gor, Ủy ban bon lan n'gor lĕ trŭnh Nau nchră kan mrô 184/KH-UBND tâm nau kan n'jrăng, n'gang tăch r'văt bu nuyh tâm năm 2021-2025, trĕng pah kan tât năm 2030. Tâm nĕ, n'gor dơm nau kan kh'lay hao nau ksiêm, mât n'har bri n'hanh mât nô nau luh lăp ta n'har bri tâm r'nglăp đah nau kan mbơh ntĭm, ngăch saơ, n'gang bu tăch r'văt bu nuyh n'hanh ndăn bu nuyh dah ma tât rêh ta ăp ntŭk gơi mbruh tăch.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 22/07/2022 10:40
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 14/07/2022 23:00
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'jrăng điên yị ta yăn bri mih
 • 14/07/2022 22:45
 • Yăn bri mih jêng tâ ăp trong rse điện bư gĕh âk nô nau mô đăp mpăn. Abaơ, ta ăp n'qual, rse điện ntoch dăch neh, gâng điện cheng meng dăch chơ lôt. Âk r'năk bu nuyh bon lan nkra wâl ta gâng điện, mô rĭ tâm dăch ir ntơm bơh vòm wâl, tôn wâl... tât ta trong rse điện mô tâm di.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 07/07/2022 15:12
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • N'jrăng nô nau bu mbruh, tăch bu nuyh ta Drôn
 • 07/07/2022 14:17
 • Ta ăp khay lĕ lăn, Kông an ăp n'gor Trung - Tây Nguyên dơn nao nau săm bŭt kuăl dăn nau kơl bơh ăp r'năk gĕh oh kon bu mbruh tăch ta Drôn pah kan. Nau n'kôch tâm ban bơh ăp bu nuyh bu tăch aơ lah iăt nau bu jă dơn nau kan "nau kan nơih prăk âk".
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 30/06/2022 17:11
 • M'bŭch kan Bu nong n'gor mhe ndâk nar Rbŭn mbơh nau kan, ntĭm nau kơl, pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm tâm bu nong iê bu nuyh. Báo Dak Nong dăn mpơl ăp ntil nau kh'lay tơm bơh ntil nau kan.
 • 6 khay n'gul năm, nô nau tâm tom rdeh trŭnh 3 ntil nau
 • 30/06/2022 17:16
 • Tĕng Jrô Cảnh sát giao thông Kông an n'gor, lam n'gor gĕh 26 tâ tâm tom rdeh bư 17 nuyh khĭt, 15 bu nuyh sôt săk jăn, iơh 43 rdeh; roh ndơ kơp klăp lah rlau 439 r'keh prăk. Ðah n'gul khay aơ năm e, r'noh tâ tâm tom rdeh trŭnh 27,72%; r'noh bu nuyh khĭt trŭnh 10,5%; r'noh bu nuyh sôt săk jăn trŭnh 44,4%.
 • Ndâk njêng nau kan mât n'jrăng n'har bri lam bu nuyh bon lan nâp phêt
 • 22/06/2022 17:38
 • Pah kan tĕng Nau ntĭm gai mrô 01/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ ndâk nau kan "Lam bu nuyh bon lan pah kan mât neh ntu, mât đăp mpăn n'har bri dak tâm nau rêh mhe abaơ", Mpôih Ntĭm gai Ka han Mât n'har bri n'gor lĕ mbơh dăn Ủy ban Bon lan n'gor ndâk jru huy nau kan, ndơ kan tâm lam n'gor.
 • N'jrăng phung gĕh nau tih mbruh pit sŏk drăp ndơ ta mạng xã hội
 • 17/06/2022 14:29
 • Ndrel ma nau hao bơh internet, r'noh bu nuyh dŏng mạng internet rlau nar rlau âk, nĕ bu nuyh dŏng dơi tâm pă, mbơh hưn nô nau, tâm r'nglăp lam ăp bri dak. Khă nĕ, phung gĕh nau tih ta mạng dôl mbuh pit sŏk âk drăp ndơ đah nau kan tih, gĕh âk nau kan mô di, bư gĕh nau jêr tât ta bu nuyh dŏng mạng xã hội. Bu nuyh bon lan he ngăch gĭt n'hanh n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih mbruh pit sŏk drăp ndơ ta mạng xã hội abaơ.
 • Koh, phă bri, in pit neh bri lah gĕ tih pháp luật
 • 17/06/2022 14:30
 • Luật mât n'hanh hao tăm bri dơi ntĭm kan ta Nau 9 kơt aơ: Ăp ntil nau mô dơi kan koh, phă bri, muih kăl tơm si bri tih pháp luật; in, pit, r'gâl nau dŏng bri tih pháp luật; ndjôt dak si khih, ndơ rtoh, ndơ nơih ŭnh sa lăp tâm bri... Dăch abaơ, lơ 18/5/2022, Chính phủ lĕ gĕh Nau ntĭm gai 05/CT-TTg 2022 hao nau kan mât, nhŭp kuh bunuyh phă bri, in pit nêh bri gĕh nau tih.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.