Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nkra thung dơm ndŏk ta Dak Som
 • 06/10/2022 21:31
 • Khay 7/2022, bu nuyh bon lan ta thôn 3, xă Dak Som (Dak Glong) lĕ ndâk njêng Tổ pah kan ndrel bư ntŭk hăn pâl gĕh 13 thành viên tĕng joi, mpơl, mbơh nau way kăl e: sa bŭt ao nchoh mbăn, đơn, n'hôm, khèn... bơh bu nuyh Mông.
 • Klăch gĕh nau tât tă bơh ăp ntung ndăng ndăng
 • 28/09/2022 16:31
 • Abaơ ăp xă Kiến Thành, Dak Wer... (Dak R'lâp) gĕh âk ntung ndăng ndăng dơi bu nuyh bon lan nơm nkra êng gơi rgăn dak. Ăp ntung aơ dơi nkra đah si, abaơ lĕ ôm duh, klăch gĕh nau rlâm. Âk ntung ka đâr luh lŭng, tŏng trong ma rdeh măy rgăn. Yor nĕ, bu nuyh bon la dăn n'gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan sâm kơl, nsu nkra ntung gơi gĕh ntung uĕh luh lăp, gơi mô gĕh nau tât ma săk jăn n'hâm suan bu nuyh bon lan.
 • Nau uĕh lah bư căn cước công dân gĕh chíp điện tử
 • 22/09/2022 17:48
 • Căn cước công dân gĕh chíp điện tử njŭn ma he gĕh âk nau dah chứng minh nhân dân, căn cước công dân ơm. Ðah ma chứng minh nhân dân, căn cước công dân dŏng mã vạch, căn cước gĕh chíp điện tử gĕh nau mpôn, dung lượng âk, dơi dŏng ndrel ăp ứng dụng: Rplay săm bŭt kí, hạ tầng khóa mpôn, ưng dụng sinh trắc học...
 • Nau đăp mpăn bĭt rdeh hăn ta trong dơi mât uĕh lăng
 • 22/09/2022 17:49
 • Ntơm lơ 20/6 tât lơ 20/9, Công an n'gor ndâk nau kan hăn ksiêm, nhŭp kuh bu gĕh nau tih bĭt rdeh, nô nau đăp mpăn bĭt rdeh hăn ta trong dơi mât uĕh lăng. Tâm nĕ, phung Cảnh sát mât bu bĭt rdeh hăn ta trong nhŭp kuh âk ăp bu gĕh nau tih: ngêt ndrănh bĭt rdeh n'hanh bĭt rdeh rdeng âk ndơ, rdeh jong, rdeh nchuăt ngăch...
 • Dak Mil nsrôih rgaih ndu ndơ bơh pĭt trong Bri dak 14
 • 14/09/2022 09:15
 • Ntơm lơ 6/9 tât lơ 18/10, n'gâng kan bri dak n'qual ndrel ăp m'bŭch kan n'qual Dak Mil ndâk nau kan rgaih, doh, njŭn ntŭk êng ăp ntil ndu ndơ, wâl pit in trong hăn ta trong bri dak 14, trong n'gor.
 • Nsrôih mât đăp mpăn bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor
 • 14/09/2022 09:16
 • Tĕng M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bri bon, abaơ tâm lam n'gor gĕh 38.191 r'năk sa bu nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor, đah 173.973 bu nuyh. R'noh u nuyh bon lan tă bơh n'gor êng tât rêh tâm n'gor dơi bu dăp, dơm đăp mpăn ntŭk rêh lah 30.842 r'năk sa, đah 139.602 bu nuyh. Abaơ n'gor hôm 7.349 r'năk sa, đah 34.371 bu nuyh e hŏ dơi bu dăp, dơm đăp mpăn ntŭk rêh mhe, neh bư mir jan ba.
 • N'jrăng nô nau rlâm neh ta trong n'gor 4B
 • 09/09/2022 10:36
 • Trong n'gor 4B ntơm xă Quảng Phú (Krông Nô) tât ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) jong tâm 25 km. Ta ăp khay abaơ, yor mih jŏ nar n'hanh mih têh nĕ âk ntŭk ta trong aơ klach ngăn gĕh nau rlâm neh ntu, bư mô gĕh nau đăp mpăn ma ăp bu nuyh n'hanh ăp rdeh găn ta trong. Neh ntu mô saơ uĕh, gĕh âk yôk, sop jru, neh cao lanh nĕ nơih ngăn rlâm lah bĕ dak.
 • Công an Dak Ha pah kan uĕh nau kan mât đăp mpăn nau rêh tâm xă
 • 09/09/2022 10:37
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, Công an xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ mbơh dăn Ðảng ủy, Ủy ban Bon lan xă trŭnh âk săm bŭt ntĭm nau kan mât mray đăp mpăn nau rêh tâm xă n'hanh ndâk kan uĕh nau kan, dơn ndơ kan bu jao. Tâm nĕ, uănh kh'lay nau kan n'gang nô nau bu tăch r'văt bu nuyh; n'jrăng, n'gang phung m'hĭk, phung gĕh nau tih tâm bri dak; nau kan n'jrăng, n'gang bu tăch r'văt ma tuý...
 • Nau nkah bu sŏk săm bŭt hộ khẩu, săm bŭt tạm trú
 • 31/08/2022 16:41
 • Bộ Công an n'kôch ân gĭt mô gĕh nau kan sŏk Săm bŭt hộ khẩu, Săm bŭt tạm trú, săm bŭt aơ bu sŏk lah bu nuyh bon lan tât ta m'bŭch kan Công an r'gâl, mbơh tay nô nau. Bơh đah nĕ, Cục Cảnh sát Mât hành chính đăp mpăn bon lan (C06, Bộ Công an) lĕ gĕh săm bŭt trŭnh đă ăp bộ, n'gâng kan, ăp n'gor bơh nau kan ndâk nau n'hêl Luật Ntŭk gŭ gơi njêng jêng nau kan, pah kan lĕ r'ngôch gơi bư gĕh nau nơih, trŭnh nau jêr tâm nau kan ân ma bu nuyh bon lan.
 • Dăn ngăch ndâk nau kan nkra tay trong n'gor 3
 • 23/08/2022 20:54
 • Trong n'gor 3 jong tâm 31,2 km, găn ta ăp xă Dak Săk, Ðức Minh, Long Sơn (Dak Mil) tât ta ăp xă Nam Xuân, Dak Sôr (Krông Nô). Ta ăp khay lĕ lăn, yor âk rdeh têh rdeng ndơ jơk găn nĕ trong aơ iơh hô ngăn. Abaơ, trong gĕh âk ngăn "ntu dak hăt têh", "ntu dak hăt jê", tâm nĕ gĕh âk lah bri jêh mih, bư gĕh ăp "ntu" dak jru nĕ jêr ma nau luh lăp, bĭt rdeh hăn ta trong bơh bu nuyh bon lan.
 • Mât nau kan n'jrăng ŭnh sa, nkhĭt ŭnh n'hanh kơl bu nuyh ta ntŭk gĕh ŭnh sa
 • 23/08/2022 20:55
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan n'jrăng ŭnh sa, nkhĭt ŭnh n'hanh kơl bu nuyh ta ntŭk gĕh ŭnh sa dơi ăp m'bŭch kan tâm n'gor mât ntĭm gai ndâk âk nau kan gơi trŭnh r'noh gĕh ŭnh sa yor ŭnh sa, r'toh, nô nau bă bă bư gĕh. Phung Cảnh sát n'jrăng nkhĭt ŭnh sa - kơl bu nuyh ta ntŭk gĕh ŭnh sa way bơh, rblang, ntĭm pháp luật, nau gĭt tâm nau kan kơl bu nuyh ta ntŭk gĕh ŭnh sa tât ta ăp m'bŭch kan, ntŭk kan n'hanh Bu nuyh bon lan; n'jrăng nau gĕh bŭk dak ma kon se; đăp mpăn nau dŏng điện; ăp ntil nau ntĭm kơl bu nuyh ta ntŭk gĕh ŭnh sa n'hanh nau blau du nchuăt lah gĕh nau r'toh, nau tât, ŭnh sa...
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 10/08/2022 06:11
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
 • Nsrôih n'jrăng n'gang phung m'hĭk mbruh sŏk pit drăp ndơ
 • 10/08/2022 06:12
 • Tĕng bu kơp, ntơm khay 5/2021 tât khay 5/2022, tâm lam n'gor saơ gĕh 23 vụ án mbuh sŏk pit drăp ndơ, trŭnh 13 vụ đah năm e (23/36). Kông an n'gor lĕ dơn 52 nau bu mbơh phung m'hĭk mbuh sŏk pit drăp ndơ, lĕ r'ngôch r'noh drăp ndơ phung m'hĭk pit gĕh rlau 28,17 r'me prăk. M'bŭch kan lĕ khởi tố 23 vụ, 29 bu nuyh mbuuh sŏk pĭt drăp ndơ gĕh bu nhŭp.
 • Mbơh ntĭm pháp luật ân bu nuyh gĕh k'hưm
 • 04/08/2022 14:59
 • Nau kan Bri dak hao nau wăng sa - hao nau rêh ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021 - 2030, nau kan tâl I: ntơm năm 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong (tĕng Nau trŭnh kan mrô 1719/QÐ-TTg lơ 14/10/2021 bơh Thủ tướng Chính phủ).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.